Pismo KOWR w sprawie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 dla polskiej branży rolno-spożywczej

7 kwietnia, 2020 mateusz Comments Off

Do Polskiej Izby Mleka wpłynęło pismo z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 dla polskiej branży rolno-spożywczej, a w szczególności dla eksportu polskiej żywności.

Jest to reakcja na prośbę złożoną przez Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Agnieszkę Maliszewską, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu Janowi Ardanowskiemu podczas cotygodniowych czwartkowych wideokonferencji poświęconych sytuacji sektora rolno-spożywczego spowodowanej pandemią koronawirusa