Pismo GIS w sprawie aktualizacji wytycznych

23 lipca, 2020 mateusz Comments Off

Do Biura Polskiej Izby Mleka wpłynęło pismo Głównego Inspektora Sanitarnego znak: BŻ.WS.46.278.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie aktualizacji wytycznych i procedur dla przedsiębiorców dot. sytuacji epidemiologicznej związanej z SARS-CoV-2 w Polsce.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej GIS:
www.gis.gov.pl oraz w serwisie rządowym: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualnezasady-
i-ograniczenia