Pismo GIS do Ministra Zdrowia ws. rozważenie możliwości elastycznego podejścia do zakładów dot. zakładów produkcyjnych sektora spożywczego

1 kwietnia, 2020 mateusz Comments Off

Główny Inspektor Sanitarny wystosował pismo do Ministra Zdrowia, Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które wprowadziło m.in. obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między poszczególnymi stanowiskami pracy oraz  zwraca się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości elastycznego podejścia do ww. obowiązku w odniesieniu do niektórych zakładów produkcyjnych sektora spożywczego.