PIM opublikowała nową, drugą wersję Standardu PIM „bez GMO”

26 listopada, 2019 mateusz Comments Off

W dniu 25 listopada, Polska Izba Mleka opublikowała nową, drugą wersję Standardu PIM „bez GMO”.

Standard został zaplanowany dla wielu różnych obszarów łańcucha żywnościowego, gdzie istotnym jest wskazanie postępowania, które zapewnia najwyższą jakość i którego wdrożenie oraz prawidłową realizację można potwierdzić w drodze certyfikacji. Aktualnie Standard swoim zakresem obejmuje cały łańcuch produkcji w branży mleczarskiej i zawiera katalogi wymagań dla następujących podmiotów:

  • Mleczarnia oraz przypisane do niej zakłady produkcyjne,
  • Gospodarstwa rolne,
  • Grupy producentów mleka,
  • Producenci składników i surowców do wyrobów mleczarskich (w opracowaniu),
  • Producenci wyrobów ze składnikami mlecznymi (w opracowaniu),
  • Firmy zajmujące się handlem, magazynowaniem i transportem produktów mleczarskich,
  • Producenci pasz,
  • Firmy zajmujące się handlem, magazynowaniem i transportem pasz.

Zmiany wprowadzone w nowej wersji Standardu uwzględniają wnioski z dotychczas przeprowadzonych audytów, oczekiwania rynku oraz sugestie napływające ze strony ekspertów branży mleczarskiej i paszowej. Mają one również na celu wsparcie podmiotów z branży mleczarskiej i paszowej w spełnieniu przez nie wymagań prawnych, wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1401), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

„Polska Izba Mleka w związku z licznymi pytaniami firm paszowych, jak również innych podmiotów związanych z branżą mleczarską poszerzyła Standard o dodatkowe moduły. Cieszę się, że Standard PIM „bez GMO” zyskuje coraz więcej zwolenników. Już teraz mogę śmiało powiedzieć, iż przyczynił się on do zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa żywności oraz zachęcił zainteresowane podmioty do podejmowania działań na rzecz poprawy jakości swoich produktów.” – mówi Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka.

Wszystkie podmioty zainteresowane uzyskaniem treści Standardu, a także informacjami na temat przebiegu procesu certyfikacji oraz wyceny jego kosztów, proszone są o zgłoszenie się bezpośrednio do Polskiej Izby Mleka, wysyłając zapytanie na adres e-mail nongmo@izbamleka.pl.

Jednostką akredytowaną przez Polską Izbę Mleka i upoważnioną do prowadzenia w imieniu PIM audytów na zgodność z wymaganiami Standardu PIM „bez GMO” jest jednostka certyfikująca TÜV SÜD Polska.

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami ze strony podmiotów zajmujących się produkcją, handlem, magazynowaniem i transportem pasz, eksperci Polskiej Izby Mleka przygotowali zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Dokument jest dostępny pod adresem: http://nongmo.izbamleka.pl/wp-content/uploads/2019/11/NAJCZ%C4%98%C5%9ACIEJ-ZADAWANE-PYTANIA.pdf.