Okresy trwałości żywności (Use by’ or ‘best before’? New tool to support food operators) – drzewko decyzyjne i inne informacje z EFSA

11 grudnia, 2020 mateusz Comments Off

EFSA we współpracy z ECDC opracowała narzędzie dla przedsiębiorców sektora spożywczego, które ma ułatwić wybór sposobu znakowania datą na etykietach poszczególnych produktów spożywczych.

Przedsiębiorca dysponuje dwoma określeniami wskazującymi na trwałość produktu:

„Use by….”, tj. „należy spożyć do…”, które oznacza termin przydatności do spożycia. Wskazana data określa termin, po upływie którego, z punktu widzenia bezpieczeństwa, produkt nie nadaje się do spożycia, nawet jeśli ma niezmieniony wygląd i zapach.

„Best before….”, tj. „najlepiej spożyć przed…”, które wskazuje datę minimalnej trwałości, tj. datę, po upływie której żywność zachowuje swoje właściwości (w sensie możliwości jej spożycia z punktu widzenia bezpieczeństwa), jednak należy się liczyć z pogorszeniem jej jakości, np. obniżeniem walorów smakowych i konsystencji.

Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej prawidłowe znakowanie produktów spożywczych ma istotne znaczenie dla zapobiegania marnowaniu żywności.

Eksperci EFSA dokonali również przeglądu czynników, które powinny być brane pod uwagę przez przedsiębiorców w procesie wyznaczania okresu trwałości, tj. okresu czasu, podczas którego żywność jest bezpieczna  i/lub  jej jakość umożliwia konsumpcję w przypadku gdy opakowanie jest nienaruszone i jest przechowywana zgodnie z instrukcją.

Więcej informacji na ten temat w Tygodniowym Insiderze nr 51, który już niebawem.