Odpowiedź MRiRW na pismo Polskiej Izby Mleka dot. o zaprzestaniz wszelkich kontroli zakładów przetwórczych mleka w związku z wystąpieniem w Polsce COVID-19,

26 marca, 2020 mateusz Comments Off

Do Biura Polskiej Izby Mleka wpłynęła odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo Polskiej Izby Mleka dot. o zaprzestaniz wszelkich kontroli zakładów przetwórczych mleka w związku z wystąpieniem w Polsce COVID-19.