Odpowiedź MRiRW na pismo dot. zakwalifikowania zakładów przetwórstwa mleka do infrastruktury krytycznej

2 kwietnia, 2020 mateusz Comments Off

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na pismo dot. zakwalifikowania zakładów przetwórstwa mleka do infrastruktury krytycznej (IK), informując, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowało prośbę do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) o rozważenie możliwości zmiany kryteriów, w oparciu o które wyłaniane są elementy infrastruktury krytycznej, tak aby zakłady mleczarskie mogłyby zostać zakwalifikowane do IK, a co z tym się wiąże (w opinii organizacji branży
mleczarskiej), zagwarantowana byłaby możliwość ich nieprzerwanej pracy, w sytuacji dalszego rozwoju pandemii koronawirusa.