15-03-2023

Odpowiedź Komisarza UE do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego na pismo z dnia 31 stycznia 2023 r. z prośbą o podwyższenie progów referencyjnych dla odtłuszczonego mleka w proszku i cen interwencyjnych masła

Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka w dniu 30 stycznia br. w imieniu polskiego sektora mleczarskiego zwróciła się do Komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego z prośbą o podjęcie działań dotyczących urealnienia wysokości progów referencyjnych w odniesieniu do sektora mleka i przetworów mlecznych. Poniżej odpowiedź na to pismo: