Odpowiedź Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na pismo Polskiej Izby Mleka w sprawie wstrzymania kontroli w zakładach w związku z epidemią koronawirusa

23 marca, 2020 mateusz Comments Off

Do Biura Polskiej Izby Mleka wpłynęła odpowiedź Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na pismo Polskiej Izby Mleka w sprawie wstrzymania kontroli w zakładach w związku z epidemią koronawirusa.