Obiecujące wyniki handlowe polskiej branży mleka w Chinach

25 lutego, 2022 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka, między innymi w ramach projektu Trade Milk, realizowanego z powodzeniem od 2018 r., wspiera polskich producentów mleka, spółdzielnie mleczarskie i firmy eksportujące mleko i produkty mleczne w ekspansji na chiński rynek.

Pomimo utrudnień związanych z pandemią Covid-19, polska branża mleczna regularnie bierze udział w najważniejszych imprezach branżowych na terenie Chin a polskie mleko i produkty mleczne są niezmiennie od lat obecne na półkach chińskich supermarketów. Polskie mleko UHT i mleko w proszku można także znaleźć na platformach sprzedaży internetowej takich jak JD.com czy na portalu TMall.

– Cieszę się, iż mimo pandemii COVID-19 polska branża mleczarska nie poddała się i w dalszym ciągu jest obecna na rynku chińskim. Członkowie Polskiej Izby Mleka uczestniczą w targach, co prawda w trochę odmienionej wersji – hybrydowej, nie mniej jednak przez cały czas starają się utrzymać kontakty z chińskimi kontrahentami oraz pozyskać nowych klientów. – mówi Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka.

Według najnowszych danych Ministerstwa Finansów RP, w 2021 r. eksport produktów mlecznych z Polski do Chin osiągnął wartość 117,8 mln EUR (blisko 5% udziału w całym polskim wywozie). Łącznie w 2021 r. polskie firmy branży mleczarskiej sprzedały w Chinach 181,4 tys. ton produktów mlecznych, w tym najwięcej bo 135,4 tys. ton mleka i śmietany o zawartości tłuszczu od 1 % do 6% (kod CN 040120). W drugiej kolejności po mleku i śmietanie najwięcej w 2021 sprzedano w Chinach polskiej serwatki (kod CN 0404), a mianowicie 39,6 tys. ton.

Od 1 stycznia 2022 r. wszystkie przedsiębiorstwa produkujące, przetwarzające oraz magazynujące żywność z przeznaczeniem na eksport do Chin są zobowiązane do rejestracji w systemie GACC (General Administration of Customs of the People’s Republic of China). Z obowiązku tego zwolniono firmy produkujące, przetwarzające i magazynujące dodatki do żywności oraz produkujące produkty związane z żywnością np. opakowania do żywności, środki dezynfekcyjne czy narzędzia i sprzęt, używane w produkcji żywności.

Program Trade Milk jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka, realizowany przez Polską Izbę Mleka.