O polskim i europejskim mleczarstwie w Brukseli

31 marca, 2023 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 30.03.2023 r. w godzinach 15.00 – 17.00 w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli zorganizowała event promujący polskie produkty mleczarskie, sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka.

Celem spotkania była szeroko zakrojona dyskusja na temat szans i wyzwań dla europejskiego sektora mleczarskiego oraz możliwych ścieżek jego rozwoju.

W wydarzeniu wziął udział Pan Andrzej Sadoś, Stały Przedstawiciel RP przy UE, który otworzył konferencję. Następnie Pani Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka przywitała uczestników. „To spotkanie jest okazją do rozmowy o europejskim rynku mleka, chcielibyśmy zaprezentować Państwu polski sektor mleczarski (…). W moim kraju ponad 80 proc. sektora mleczarskiego stanowią spółdzielnie mleczarskie, których właścicielami są rolnicy, producenci mleka.  (…) Naszym zadaniem jest również pomoc spółdzielniom mleczarskim w kryzysie. Dziś mamy taką wymagającą sytuację.  Wojna na Ukrainie, rosnące koszty energii, gazu, opakowań itp. spadające ceny na rynku światowym i wysoka inflacja z powodu której, mamy coraz większy kryzys w sektorze mleczarskim. (…) – powiedziała Pani Agnieszka Maliszewska.

Kolejno głos zabrał Pan Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. rolnictwa, który wygłosił przemówienie wstępne na temat sytuacji w branży mleczarskiej. O sektorze mleczarskim w Krajowym Planie Strategicznym WPR podczas wydarzenia mówił Pan Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pani Brigitte Misonne, Kierownik Działu Rynki – Produkty pochodzenia zwierzęcego w DG AGRI omówiła prezentację pt. Europejski sektor mleczarski. Podkreśliła w niej silną rolę polskiego sektora mleczarskiego, zaś prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, Prezes Zarządu Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego, powiedział o aktualnej sytuacji w polskim sektorze mleczarskim. Na koniec miała miejsce sesja pytań i odpowiedzi, gdzie eksperci odpowiadali na nurtujące uczestników pytania. Wydarzenie zakończyło się degustacją polskich produktów mleczarskich.

W wydarzeniu wzięło udział około 200 gości, w tym przedstawiciele organizacji międzynarodowych w Brukseli, eurodeputowani, osoby ze stałych przedstawicielstw tj. radcy rolni, radcy handlowi. Chętnie gościliśmy również przedstawicieli mediów i dziennikarzy.

Ideą spotkania było zaprezentowanie potencjału polskiego sektora mleczarskiego oraz poinformowanie o najważniejszych kwestiach związanych z rozwojem europejskiego i polskiego mleczarstwa. Była to także doskonała okazja do promocji polskiego mleczarstwa i zwiększenia rozpoznawalności polskich produktów mleczarskich na arenie międzynarodowej. Jest to tym bardziej istotne w sytuacji kryzysu i destabilizacji bezpieczeństwa żywnościowego, który coraz mocniej dotyka branżę mleczarską. Wydarzenie miało nie tylko formę promocyjną, ale było również szansą na nawiązanie współpracy, podjęcie dyskusji oraz analizy możliwości wzajemnego wsparcia w odpowiedzi na zagrożenia dla sektora mleczarskiego, które wzmocniłyby pozycję producentów oraz poprawiły sytuację wszystkich grup interesu.

Wydarzenie zyskało ogromne uznanie wśród zgromadzonych, zarówno przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także dziennikarzy. Powtarzały się zgodne głosy, że takie inicjatywy przybliżające sektor mleczarski, zarówno polski, jak i europejski, są potrzebne, a nawet niezbędne w dobie kryzysu, jaki dotyka tę branżę.