MRiRW: Zaproszenie do udziału w spotkaniu online dotyczącym wsparcia wymiany wiedzy i innowacji w systemie AKIS (14.07.2020 oraz 17.07.2020)

10 lipca, 2020 mateusz Comments Off

W związku z trwającymi obecnie pracami nad przygotowaniem Planu Strategicznego WPR na lata 2021 -2027, Departament Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji (SWI) serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu online dotyczącym wsparcia wymiany wiedzy i innowacji w systemie AKIS. W trakcie spotkania zostanie zaprezentowana analiza SWOT oraz wynikające z niej potrzeby, a także propozycje interwencji w zakresie wymiany wiedzy i innowacji.

Podczas spotkania z udziałem Pana Ministra Ryszarda Kamińskiego, MRiRW chce przedyskutować z Państwem proponowany zakres potrzeb oraz dopracować wstępne założenia proponowanych interwencji (1- Kompleksowe programy doradcze; 2- Szkolenia i informowanie rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, 3 – Podnoszenie kwalifikacji kadr rolniczych).

 

Planujemy omówienie powyższych zagadnień w trakcie dwóch spotkań:

– 14 lipca 2020 – część 1: analiza SWOT, potrzeby oraz interwencja 1;

– 17 lipca 2020 – część 2: interwencja 2, interwencja 3.

 

Osobą wyznaczoną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Józefina Król-Nowinski, Jozefina.Krol-Nowinski@minrol.gov.pl.

 

Prosimy o przekazanie do dnia 13 lipca 2020 r. na ww. adres e-mail informacji o osobach, które wezmą udział w spotkaniu w celu weryfikacji uzyskania połączenia w ramach wideokonferencji.

 

Spotkanie w dniu 14 lipca 2020 (wtorek) rozpocznie się o godzinie 12.30.
W celu sprawnej rejestracji prosimy o rejestrowanie się imieniem i nazwiskiem na MSTeams i dołączanie do spotkania od godz. 12.00.

Link do platformy MS Teams:

 

________________________________________________________________________________

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Dowiedz się więcej o aplikacji Teams | Opcje spotkania

________________________________________________________________________________

 

 

 

Spotkanie w dniu 17 lipca 2020 (piątek) rozpocznie się o godzinie 10.00.
W celu sprawnej rejestracji prosimy o rejestrowanie się imieniem i nazwiskiem na MSTeams i dołączanie do spotkania od godz. 9.30.

Link do platformy MS Teams:

 

________________________________________________________________________________

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Dowiedz się więcej o aplikacji Teams | Opcje spotkania

________________________________________________________________________________