MRiRW: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

31 grudnia, 2020 mateusz Comments Off

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem. Prosimy o przysyłanie uwag i opinii dotyczących projektu do dnia 20 stycznia 2021 r. na adres: izba@izbamleka.pl

ROZP_MRiRW_dobrostanzwierzątNOWELA_2020.12.30(1)