Mleczne Laury 2023

9 maja, 2023 mateusz Comments Off

9 maja 2023 w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się gala Mleczne Laury 2023, zorganizowana przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Po raz czwarty miało to miejsce w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

Podczas gali za swoje wyniki produkcyjne i hodowlane uhonorowani zostali najlepsi hodowcy bydła z województwa Podlaskiego.

W gali Mlecznych Laurów 2023 oprócz rolników i działaczy Federacji oraz Związku udział wzięli politycy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji współpracujących z rolnictwem i firmy z branży a także wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Spotkanie było okazją nie tylko do wyróżnienia najlepszych. Rolnicy i eksperci dyskutowali o sytuacji na rynku mleka – potrzebach i wyzwaniach jakie obecnie stoją przed rolnikami i ich spółdzielniami mleczarskimi.

Leszek Hądzlik, Prezydent PFHBiPM mówił o tym, że czuje się zaszczycony przebywając wśród najlepszych hodowców.

– Tu są najlepsi z najlepszych, którzy nie tylko dogonili, ale już przegonili najlepszych w Europie i to trzeba docenić – mówił Jacek Bogucki, senator, Prawo i Sprawiedliwość o podlaskich hodowcach.

Podczas gali nagrody wręczono ponad 30 hodowcom, w 13 kategoriach, a wśród nich – za stado krów mlecznych o najwyższej wydajności według tłuszczu i białka – państwa Szeligowskich z miejscowości Łubnice Krusze (gmina Kołaki, powiat zambrowski).

Przyznano 43 nagrody i wyróżnienia przede wszystkim za wydajność stad, ale też za suchą masę czyli zawartość tłuszczu i białka. Wyróżniono też hodowców z najlepszą wydajnością życiową, indeksami ekonomicznymi, najkrótszym okresem międzywycieleniowym oraz z najstarszą krową w stadzie.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.