Mało optymizmu, dużo nadziei - Polska Izba Mleka

Mało optymizmu, dużo nadziei

28 grudnia, 2023 kruszewska 0 Comments

Wstępne dane pokazują, że kończącego się roku nie można zaliczyć do najlepszych dla branży mleczarskiej. Czekamy na ostateczne publikacje danych, ale prawdopodobnie nie zmienią one zbyt wiele w całości wyników branży.

W okresie pierwszych dziesięciu miesięcy 2023 r. wpływy branży mleczarskiej z eksportu produktów mlecznych ukształtowały się na poziomie niższym niż przed rokiem. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń -październik 2023 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła 2,83 mld EUR (13 mld zł) i była o 9% niższa niż w porównywalnym okresie 2022 r. Jednocześnie na import tego asortymentu wydatkowano 1,4 mld EUR (6,4 mld zł), o 5% mniej niż w okresie styczeń – październik 2022 r. Dodatnie saldo obrotów handlowych produktami mlecznymi w okresie pierwszych dziesięciu miesięcy 2023 r. ukształtowało się na poziomie 1,43 mld EUR (6,6 mld zł), o 13% niższym niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Sprzedaż produktów mlecznych do krajów Unii Europejskiej wygenerowała 67% wpływów uzyskanych z eksportu (1,9 mld EUR, spadek o 15,5%). Głównymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy (18% wartości – 503 mln EUR), Czechy (7% – 190 mln EUR) oraz Włochy (5% – 143 mln EUR). Udział krajów pozaunijnych stanowił 33% w wartości wywozu produktów mlecznych z Polski. Przychody uzyskane z eksportu wyniosły 936 mln EUR i były o 8% większe niż w okresie styczeń – październik 2022 r. Największy udział w polskim eksporcie spośród krajów pozaunijnych miała: Wielka Brytania (5% – 142 mln EUR), Algieria (5% wartości wywozu – 137 mln EUR), Ukraina (3% – 95 mln EUR), Chiny (3% – 76 mln EUR) oraz Arabia Saudyjska (2% – 53 mln EUR).

W listopadzie 2023 r. meldunkowy skup mleka wg GUS wyniósł 981,4 mln litrów i był o 2,1% większy niż w listopadzie 2022 r. oraz o 3,0% mniejszy od skupu odnotowanego przed miesiącem.

Cena skupu mleka netto w listopadzie 2023 r. wyniosła 207,22 zł/100 litrów i była o 5,9% wyższa w porównaniu z poprzednim miesiącem. W porównaniu z listopadem 2022 roku cena była o 23,4% niższa (o -63,23 zł za 100 litrów).

W okresie jedenastu miesięcy br. średnia cena skupu mleka wyniosła 207,18 zł/100 litrów i była o 8,0% (o -18,14 zł za 100 litrów) niższa w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

W listopadzie 2023 r. najwięcej mleka, wg siedziby podmiotu produkującego, skupiono w woj. podlaskim 215,1 mln litrów; woj. mazowieckim 214,1 mln litrów i woj. wielkopolskim 171,7 mln litrów. Najmniej mleka skupiono w woj. podkarpackim 7,1 mln litrów, w woj. lubuskim 8,1 mln litrów oraz w woj. małopolskim 10,2 mln litrów.

Bez wątpienia 2024 rok przyniesie kolejne poważne wyzwania dla sektora mleczarskiego. – mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka. – Będziemy mierzyć się z jeszcze wyższymi kosztami produkcji, kosztami nowych regulacji prawnych, choćby tych z zakresu systemu kaucyjnego. Przed nami wyzwania związane z zieloną transformacją, sprawozdawczością, zrównoważoną produkcją i wiele innych aspektów, których wpływ odczuwać będą nie tylko przetwórcy, ale także konsumenci. Mimo wszystko patrzymy z optymizmem w 2024 rok.

leave a comment