Kupuj świadomie, wspieraj polskie

15 września, 2022 mateusz Comments Off

Warto świadomie wybierać produkty żywnościowe. Sięgając po polskie artykuły mleczarskie mamy gwarancję ich wysokiej jakości, dobrego smaku, a w dodatku wspieramy naszą gospodarkę, co jest bardzo istotne szczególnie w obecnych, trudnych gospodarczo czasach – mówi prof. Henryk Wnorowski, ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku.

Jak zauważa, polski przemysł spożywczy, a zwłaszcza mleczarski, jest bardzo nowoczesny i wyznacza europejskie standardy. Mleczarnie w ostatnim dwudziestoleciu przeszły gruntowną przemianę, zmodernizowały swoje zakłady, zainwestowały w najnowocześniejsze linie technologiczne. Gruntowną modernizację przeszły również gospodarstwa zajmujące się produkcją mleka. Odbywa się ona w bardzo higienicznych warunkach, co wpłynęło na znaczną poprawę jakości surowca dostarczanego do zakładów  mleczarskich.

– Dlatego wybór polskich produktów mleczarskich nie jest dla konsumenta żadnym wyrzeczeniem, bo one wyróżniają się wysoką jakością, stały się uznaną marką nie tylko w Polsce, ale i za granicą – podkreśla prof. Wnorowski. – Wyprodukowane w naszym kraju artykuły mleczarskie trafiają na wszystkie kontynenty, a ich eksport z roku na rok rośnie.  W minionym roku jego wartość wyniosła ponad 2,6 mld euro, czyli ok. 12 mld zł i była wyższa o 13% niż w 2020 r.

Patriotyzm konsumencki, polegający na wspieraniu rodzimych producentów,  nie jest nowym trendem. Jest znany od kilkudziesięciu lat i popularny w krajach wysoko rozwiniętych, np. Niemczech czy Francji. W Niemczech w znacznym stopniu przyczynił się do  zbudowania silnej gospodarki. Programy zachęcające do kupowania produktów rodzimego pochodzenia, budowania odpowiednich postaw konsumenckich, prowadzone są w wielu państwach, nie tylko europejskich, ale również m.in. w Stanach Zjednoczonych. Dlatego powinniśmy brać z nich przykład i poprzez wybór polskiej żywności, wspierać naszą gospodarkę, firmy i rolników oraz pomagać tworzyć miejsca pracy.

Jak podkreśla przedstawiciel Uniwersytetu w Białymstoku, branża spożywcza, w tym mleczarska, należy do branż strategicznych. W Europie dawno już nie mówiono tyle o bezpieczeństwie żywnościowym, co teraz – po wybuchu wojny na Ukrainie. Polska jest w dobrej sytuacji, bo może je swoim obywatelom to bezpieczeństwo żywnościowe zapewnić. Dlatego wszyscy powinniśmy wspierać naszych rolników i przedsiębiorstwa zajmujące  się przetwórstwem żywności tak, jak możemy – rząd dbając, by nie zabrakło im energii i gazu, a konsumenci wybierając rodzime produkty. Bo popyt jest dla dla poszczególnych firm kluczowym czynnikiem, który decyduje o ich rozwoju. Im jest większy, tym lepiej. Sięgając po polskie produkty mleczarskie, wspieramy nie tylko branżę mleczarską, ale pomagamy także firmom z wielu innych branż z tzw. otoczenia, np. paszowej, producentom maszyn rolniczych itp.

Kampania “#WspieramyPolskieMleczarstwo” realizowana przez Polską Izbę Mleka i sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka.