Koronawirus: Komisja ogłasza nadzwyczajne środki mające na celu wsparcie sektora rolno-spożywczego

22 kwietnia, 2020 mateusz Comments Off

Komisja podejmuje szybkie działania i proponuje dodatkowe nadzwyczajne środki w celu dalszego wspierania rynków rolnych i żywnościowych najbardziej dotkniętych problemami związanymi z koronawirusem. Sektor rolno-spożywczy UE wykazuje się odpornością w tych bezprecedensowych czasach, po wybuchu pandemii koronawirusa. Niemniej jednak niektóre rynki zostały poważnie dotknięte skutkami tego kryzysu w dziedzinie zdrowia publicznego.

Dzisiejszy pakiet obejmuje środki dotyczące dopłat do prywatnego przechowywania (PSA) w sektorze mleczarskim i mięsnym, zezwolenie na stosowanie przez podmioty gospodarcze w sektorach, które ucierpiały w wyniku kryzysu, środków samoorganizacji rynku oraz elastyczność w zakresie rynków owoców i warzyw, wina oraz inne programy skierowane do innych rynków.

Komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział: „Konsekwencje kryzysu związanego z koronawirusem są coraz bardziej odczuwalne w sektorze rolno-spożywczym i dlatego postanowiliśmy podjąć szybkie działania, oprócz środków już podjętych od momentu wybuchu kryzysu. Proponowane środki, w obecnym stanie rynku, mają na celu wysłanie sygnału mającego na celu ustabilizowanie rynków i są uważane za najbardziej odpowiednie dla zapewnienia stabilności przyszłych cen i produkcji, a tym samym stabilnych dostaw żywności i bezpieczeństwa żywnościowego. Dziś ogłaszamy nowy, wyjątkowy pakiet środków mających na celu wsparcie najbardziej dotkniętych sektorów rolno-spożywczych poprzez zajęcie się zaobserwowanymi już zakłóceniami, jak również przyszłym ryzykiem. Jestem przekonany, że środki te odciążą rynki i szybko przyniosą konkretne rezultaty„.

Do nadzwyczajnych środków zapowiedzianych jako dalsza reakcja na kryzys koronawirusowy należą:

– Dopłaty do prywatnego przechowywania: Komisja proponuje przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania produktów mlecznych (odtłuszczonego mleka w proszku, masła, sera) i mięsnych (wołowiny, mięsa baraniego i koziego). Program ten pozwoli na czasowe wycofanie produktów z rynku na okres od 2 do 3 miesięcy, a maksymalnie od 5 do 6 miesięcy. Środek ten doprowadzi do zmniejszenia dostępnej podaży na rynku i przywrócenia równowagi na rynku w perspektywie długoterminowej.

– Elastyczność programów wsparcia rynku: Komisja wprowadzi elastyczność w realizacji programów wsparcia rynku wina, owoców i warzyw, oliwy z oliwek, pszczelarstwa oraz unijnego programu szkolnego (mleko, owoce i warzywa). Pozwoli to na reorientację priorytetów finansowania w kierunku środków zarządzania kryzysowego dla wszystkich sektorów.

– Wyjątkowe odstępstwo od reguł konkurencji UE: w odniesieniu do sektorów mleka, kwiatów i ziemniaków Komisja zezwoli na odstępstwo od niektórych reguł konkurencji na mocy art. 222 rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynków, które pozwala podmiotom gospodarczym na przyjęcie samoorganizujących się środków rynkowych. Konkretnie, sektory te będą mogły wspólnie podejmować środki mające na celu stabilizację rynku. Na przykład sektor mleka będzie mógł wspólnie planować produkcję mleka, a sektor kwiatowy/ziemniaczany będzie mógł wycofywać produkty z rynku. Zezwolone będzie również przechowywanie produktów przez podmioty prywatne. Takie porozumienia i decyzje byłyby ważne jedynie przez okres maksymalnie sześciu miesięcy. Zmiany cen konsumpcyjnych będą ściśle monitorowane w celu uniknięcia negatywnych skutków.

Komisja dąży do tego, aby środki te zostały przyjęte do końca kwietnia. Przedtem konieczne będą konsultacje z państwami członkowskimi i głosowanie nad tymi środkami. W związku z tym mogą one ulec zmianie. Pełne szczegóły tych wniosków zostaną ujawnione w momencie ich ostatecznego przyjęcia.

Zapowiedziany dziś pakiet jest kolejnym pakietem poza innymi  środkami zastosowanymi wcześniej przez Komisję w celu wsparcia sektora rolno-spożywczego w czasie obecnego kryzysu, takich jak zwiększone kwoty pomocy państwa, wyższe płatności zaliczkowe oraz wydłużone terminy składania wniosków o płatność. Większa elastyczność przepisów dotyczących wspólnej polityki rolnej ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla rolników i administracji krajowych.

 

Źródło: Komisja Europejska