Konsultacje publiczne  projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie: zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 r. i zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za 2020 r.

24 sierpnia, 2020 mateusz Comments Off

Do Polskiej Izby Mleka wpłynęły projekty rozporządzeń w sprawie: zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 r. oraz zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za 2020 r. Pandemia COVID-19 a także susza znacząco pogorszyły płynność finansową gospodarstw rolnych. W celu poprawy ich sytuacji  konieczna jest wypłata zaliczek w najwcześniejszym możliwym  terminie.

Na Państwa opinie czekamy do dnia 31.08.2020r. pod adresem: izba@izbamleka.pl

Projekt Rozporządzenia zaliczki pb 2020_

Projekt Rozporządzenia zaliczki PROW 2020_