Konsultacje publiczne proj. rozporządzenia MRiRW ws. szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez KOWR związanych z wdrożeniem na terytorium RP programu dla szkół (w rs. 2019/2020)

10 czerwca, 2019 mateusz Comments Off

Po interwencji Polskiej Izby Mleka w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (dla roku szkolnego 2019/2020 ), Ministerstwo przysłało do konsultacji ww. rozporządzenie wraz z przedmiotowym projektem, uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.

7.06.2019 Projekt rozporządzenia MRiRW program dla szkół w rs. 2019_2020 wersja do uzgodnień m.resort. i konsult publ.

Ze względu na to, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pilnie chc zakończyć pracę nad przedmiotowym dokumentem, prosimy o przesyłanie uwag do 18 czerwca 2019 r. na adres: doradztwo@izbamleka.pl

 

Nie przedstawienie uwag w powyższym terminie zostanie potraktowane przez ministerstwo za akceptację proponowanego brzmienia przedmiotowego  projektu.