Konsultacje projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (COM(2023) 420 final)

8 sierpnia, 2023 mateusz Comments Off

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na stronie MKiŚ pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/konsultacje-projektu-dyrektywy-parlamentu-europejskiego-i-rady-zmieniajacej-dyrektywe-200898we-w-sprawie-odpadow-com2023-420-final został zamieszczony komunikat o konsultacjach projektu nowelizacji dyrektywy ramowej o odpadach.