KONGRES EUROPEJSKICH ROLNIKÓW 2022, Szybenik, Chorwacja

12 października, 2022 mateusz Comments Off

W dniach 12-14 października 2022 w Szybeniku w Chorwacji organizowana jest 10. edycja Kongresu Europejskich Rolników, w której bierze udział Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, Pierwsza Wiceprzewodnicząca COPA-COGECA.

Kongres Europejskich Rolników, organizowany przez COPA-COGECA jest kluczowym wydarzeniem dla organizacji oraz ich członków, spółdzielni i organizacji rolniczych z całej UE. Przedmiotem dyskusji są takie kwestie jak m.in. walka ze zmianą klimatu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz podjęcie tematu utraty różnorodności biologicznej, które sprawiły, że Europejski Zielony Ład i powiązane z nim strategie i inicjatywy Komisji Europejskiej znalazły się w centrum debaty politycznej.

Strategia „od pola do stołu”, prawo o klimacie, strategia różnorodności biologicznej UE oraz prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych to tylko niektóre z filarów Zielonego Ładu, które mają ogromne znaczenie dla unijnego sektora rolno-spożywczego.

Należy również pamiętać o skumulowanych skutkach kryzysu energetycznego i rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Długofalowe następstwa tych wydarzeń będą odczuwalne nie tylko w Europie ale również w innych rejonach świata. Transformacja systemów żywnościowych powinna teraz skupić się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego.

Tegoroczny Kongres stanowi kontynuację Kongresu Europejskich Rolników z 2018 roku. W tym roku debata skupi się na temat tego, jak z wyzwań mogą zrodzić się nowe możliwości.

Kongres rozpoczął się warsztatami pt. „Wkład kobiet w zrównoważoność rolnictwa”, podczas której dyskutowano na temat roli kobiet w rolnictwie oraz w zwiększaniu różnorodności działalności rolniczej, wprowadzając między innymi sprzedaż bezpośrednią, agroturystykę i rolnictwo społeczne.

Od lat Komisja Kobiet Copa-Cogeca pracuje nad uwydatnieniem kwestii równości płci w polityce rolnej, wsparciem na rzecz większego zaangażowania kobiet i rzuceniem światła na wpływ kobiet na gospodarstwa i lokalne społeczności.

Kolejne warsztaty pt. „Jak poprawić komunikację na temat zrównoważonych systemów żywnościowych” otworzyła Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura PIM, pierwsza wiceprzewodnicząca Cogeca.

” Szanowni Członkowie Copa i Cogeca,

Szanowni mówcy i paneliści,

Szanowni Państwo,

To ogromny zaszczyt powitać Was w imieniu Copa i Cogeca na warsztacie dotyczącym tego jak poprawić komunikację na temat zrównoważonych systemów żywnościowych.

Dlaczego tak ważne jest przeprowadzenie tej debaty na naszym Kongresie?

Od momentu publikacji Europejskiego Zielonego Ładu i wchodzących w jego skład inicjatyw, takich jak strategia od pola do stołu, strategia bioróżnorodności czy prawo o klimacie, odbywają się liczne dyskusje na temat zrównoważoności naszych systemów żywnościowych.  W 2023 roku Komisja ma opublikować wniosek w sprawie zrównoważonych systemów żywnościowych.

Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolne każdego dnia przyczyniają się do osiągania unijnych celów poprzez poprawę bioróżnorodności i zwiększanie zrównoważoności produkcji. Aby kontyuować te działania potrzebne są odpowiednie narzędzia, które pozwolą nam dostosować się do wyzwań z którymi się zmierzamy, od zmiany klimatu, wzrostu kosztów środków produkcji po wymagania konsumentów.  Wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu nie powinno odbywać się kosztem unijnej produkcji. Aby tego uniknąć instytucje unijne powinny przyśpieszyć wszystkie działania mające na celu dostarczenie sektorowi niezbędnych narzędzi, które pozwolą producentom osiągnąć te cele oraz utrzymać obecny poziom produkcji.

Europejscy rolnicy i ich spółdzielnie są w pełni zaangażowani, aby stosować nowe i nowoczesne narzędzia do monitorowania i poprawy zrównoważoności, a także informować konsumentów o tych działaniach. Jednakże dostępność przystępnych cenowo narzędzi, które mają na celu promocję przejścia na nowe praktyki agronomiczne i handlowe jest nadal ograniczona. Konsumenci coraz bardziej interesują się profilem zrównoważoności produktów, które nabywają. Jednakże rynek nie rekompensuje w odpowiednim stopniu znacznych wysiłków, które poczyniono już na rzecz transformacji, nie oferując odpowiedniego zwrotu z inwestycji.

Te kluczowe zagadnienia zostaną omówione na dwóch panelach podczas warsztatów.

  • Panel 1: Rozwiązania cyfrowe w zakresie monitorowania efektywności środowiskowej rolników i spółdzielni rolniczych
  • Panel 2: Wkład w zrównoważoną produkcję i komunikacja

Ważną częścią dyskusji będzie wymiana najlepszych praktyk i prezentacja możliwych rozwiązań.

Szanowni Państwo,

Obecnie prowadzone rozmowy polityczne na temat przejścia na bardziej zrównoważony rozwój rolnictwa i technologii przekształcają nasze modele biznesowe. Wywołało to również debatę publiczną na temat wykorzystania innowacji w rolnictwie. Uważam, że jako społeczność rolnicza musimy być gotowi, aby w pełni wykorzystać te możliwości.  Powinniśmy również aktywnie angażować się w dyskusję z decydentami oraz konsumentami, aby przedstawić nasze obecne dokonania oraz możliwe przyszłe rozwiązania. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że debata sterowana przez opinię publiczną nie uwzględni realiów gospodarstw rolnych, jeśli chodzi o warunki przyrodnicze oraz rynkowe.

Jutro przed sesją plenarną Kongresu przedstawię główne wnioski płynące z tych dwóch sesji. Chciałabym zachęcić Was do aktywnego udziału w dyskusjach. Wasze opinie są kluczowe dla naszych rozważań na temat polityki.

Dzisiaj wszyscy budujemy przyszłość rolnictwa!

Oby tak dalej!

Dziękuję wszystkim. ”  – powiedziała Dyrektor Biura PIM.

W kolejnym dniu poruszone zostaną tematy: „Wyzwania i szanse rolnictwa UE”, „Pionierzy długofalowej zrównoważoności i odporności łańcucha rolno-spożywczego”, „Rolnictwo UE na arenie międzynarodowej” oraz „Znalezienie równowagi między bezpieczeństwem żywnościowym a zrównoważonością w UE” – podczas którego popołudniowe warsztaty poprowadzi Agnieszka Maliszewska.

Na 14 października zaplanowano wizyty techniczne, między innymi w Serowni „Sirana Stone”, Gospodarstwie „Roca” czy Spółdzielni rolnej „Oliwki i wino”.

Udział w Kongresie Europejskich Rolników sfinansowany jest z Funduszu Promocji Mleka.