Konferencja organizowana przez Polską Izbę Mleka

26 kwietnia, 2019 mateusz Comments Off

W dniach 6-7 czerwca 2016 r. Polska Izba Mleka zorganizowała konferencję szkoleniową branży mleczarskiej i inspekcji weterynaryjnej pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa mleka i produktów mlecznych w dobie globalizacji handlu i zmiennych warunków produkcji”. Konferencja odbywała się w Ożarowie Mazowieckim, pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii.

I dzień konferencji rozpoczął się o godz. 11:00 prelekcją Pani Iwony Zawinowskiej – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego w Głównym Inspektoracie Weterynarii. Pani Doktor oficjalnie oznajmiła zmianę wzoru świadectwa zdrowia przy wysyłce produktów mleczarskich do Algierii. Modyfikacje certyfikatu umożliwiają wystawienie świadectwa, które obejmowałoby wszystkie kontenery przewożone statkiem, zawierające produkty wytworzone przez jeden zakład i przeznaczone do jednego odbiorcy. Jeżeli przesyłki będą dostarczane w różnym czasie drogą lądową do portu, ale ładowane na ten sam statek, to Powiatowy Lekarz Weterynarii nadzorujący zakład może wystawić świadectwo zbiorcze na całość wysyłki (max. 50 kontenerów). Pani Doktor poruszyła również m.in. kwestię przedłużenia uprawnień dla zakładów mleczarskich przy eksporcie na Kubę, przesyłek drobnicowych, kompletowanych do jednego środka transportu, a także nowych procedur uzyskiwania uprawnień na rynek Kolumbii.

Następnie, swoją prelekcję wygłosił Pan Tadeusz Wojciechowski – ekspert zespołu ds. reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności pow. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas wystąpienia przybliżony został kształt planowanej reformy oraz m.in. organy nadzorujące nową agencję. Trzecią prezentację tego dnia wygłosił Pan Mieczysław Obiedziński – Auditor wiodący TUV pt. „Odbiory jakościowe towarów w Chinach i Indiach”.

Aspekty mikrobiologiczne w produkcji mleczarskiej przedstawiła Pani Anna Zadernowska – ekspert ds. badań mikrobiologicznych w zakresie systemów zapewniania i zarządzania jakością, natomiast prelekcję o dodatkach funkcjonalnych do żywności wygłosiła Pani Joanna Gajda-Wyrębek – Ekspert ds. substancji dodatkowych z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Na II dzień konferencji zaplanowano dwie niezwykle ciekawe prelekcje. Zmiany polskich i unijnych aktów prawnych dot. znakowania produktów m.in. oznaczanie kraju pochodzenia składnika podstawowego przedstawiła Pani Bożena Pławska – Starszy Specjalista w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Departamencie Rynków Rolnych. Ostatnia prezentacja, Pani Aleksandry Porady – Eksperta ds. bezpieczeństwa żywności i weterynarii wyjaśniła wymagania weterynaryjne i dobre praktyki przy eksporcie produktów mleczarskich do Indonezji. Pani Porada przedstawiła również aspekty kulturowe, niezwykle ważne, przy prowadzeniu biznesu w krajach Azjatyckich.

W konferencji brali udział zarówno przedstawiciele polskiej branży mleczarskiej, jak i Wojewódzkich i Powiatowych Inspekcji Weterynaryjnych. Podczas prezentacji, uczestnicy konferencji mieli możliwość zadawania licznych pytań do ekspertów.

Dziękujemy serdecznie za udział wszystkich uczestnikom i zapraszamy do udziału w kolejnych konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Polską Izbę Mleka.