Konferencja Bezpieczeństwa Żywności w Dubaju 2019 (DIFSC)

12 listopada, 2019 mateusz Comments Off

W dniach 11-13 listopada odbywa się w Dubaju Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa Żywności (Dubai International Food Safety Conference – DIFSC). W związku z tym wydarzeniem Rząd w Dubaju, będący jego organizatorem, zwrócił się do swoich partnerów z prośbą o przekazywanie informacji, przygotowanych w formie sprawozdań z poszczególnych dni konferencji. Celem tego działania jest poszerzanie świadomości oraz dzielenie się wiedzą z szerszym gronem odbiorców, umożliwiając im aktywne zaangażowanie się w temat bezpieczeństwa żywności.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z wydarzenia. Poniżej dostępny raport z pierwszego dnia konferencji.

13 edycja Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Żywności pod hasłem „Budowanie Światowego Partnerstwa” rozpoczęła się w poniedziałek, 11 listopada 2019 r. Przemówienie na otwarcie wygłoszone zostało przez Dyrektora Generalnego Rządu w Dubaju, H.E. Engineer Dawood AlHajiri, który pogratulował Emiratowi osiągnieć na polu bezpieczeństwa żywności oraz zachęcił do budowania partnerstwa z regionalnymi oraz światowymi podmiotami celem zapewnienia ścisłej współpracy w ramach środków dot. bezpieczeństwa żywności. Celem Wydziału ds. Bezpieczeństwa Żywności jest promocja związanych z nim działań w społeczeństwie, zachowując najwyższy poziom przejrzystości.

W ramach konferencji otrzymano i oceniono 85 plakatów naukowych, które ukazują różne aspekty bezpieczeństwa żywności, w tym nowe metody testów laboratoryjnych w celu zapewnienia, że żywność jest wolna od mikrobiologicznych i chemicznych zanieczyszczeń, badań prowadzonych w celu kształtowania regulacji przez koncentrację na produkcji żywności oraz trendach konsumenckich, jak również badań dotyczących tradycyjnych produktów emirackich, takich jak mleko wielbłądzie.

Tegoroczna edycja jest wyjątkowa z uwagi na fakt, że skupia się głównie na młodych uczestnikach. Specjalne aktywności zostały zaplanowane dla dzieci w wieku szkolnym (8-16 lat), aby promować działania, mające na celu stosowanie i przygotowanie odpowiednich praktyk, które zapobiegną przypadkom chorób przenoszonych przez żywność.

Pierwszego dnia miało miejsce 15 sesji, w których wzięli udział eksperci z całego świata. Częścią sesji nt. ryzyka mikrobiologicznego i chemicznego była dyskusja na temat historii przedstawiających przykłady z różnych krajów. Jeden z najbardziej spektakularnych sukcesów regionalnych odniosła Arabia Saudyjska w kwestii pestycydów zawartych w warzywach i owocach oraz środków podjętych aby zmniejszyć ryzyko w ciągu ostatnich trzech lat.

Kolejnym sporym osiągnięciem, które zostało zaprezentowane był nowy i zaktualizowany Kodeks Żywności, przewodnik uważany za najważniejszy punkt odniesienia dla pracowników przemysłu spożywczego w Dubaju. Co więcej, rozpoczęto też drugi etap programu Person in Charge (PIC).

Dodatkowo odbyła się specjalna sesja dla studentów, podczas której zapoznali się z korzyściami płynącymi z prezentowania wyników badań naukowych z obszaru bezpieczeństwa żywności przed gronem ekspertów. Zagadnienie obejmuje pomiar wiedzy oraz wprowadzanie procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów jajecznych w zakładach spożywczych w Dubaju. Kolejna prezentacja dotyczyła działań podjętych przez restauratorów w zakresie zarządzania alergenami. Podkreślone zostało ryzyko mikrobiologicznego zanieczyszczenia ryb oraz jego skutki. Prezentacja ta potwierdziła rolę Rządu w Dubaju jako pioniera w pobudzaniu krytycznego myślenia oraz argumentacji naukowej wśród społeczności.