Komisja Europejska przedstawiła dwie bardzo ważne strategie

20 maja, 2020 mateusz Comments Off

20 maja Komisja Europejska przedstawiła dwie bardzo ważne strategie, które będą miały bezpośredni wpływ na sektor mleczarski. Strategia od pola do stołu oraz różnorodności biologicznej to dwa kluczowe dokumenty, które zdaniem wielu unijnych rolników i spółdzielni są najpoważniejszych dokumentem na przestrzeni dziesięcioleci. Jakie będzie miała skutki dla polskiego i unijnego rolnictwa? Ogromne! W konsekwencji może doprowadzić do masowego odchodzenia ludzi z rolnictwa, zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu Europy, ale nade wszystko doprowadzić do gigantycznych wzrostów cen żywności.

W przeddzień ogłoszenia przez Komisję w sprawie proponowanych strategii na wideokonferencji rozmawiali członkowie Prezydium Copa i Cogeca. W spotkaniu uczestniczyła Agnieszka Maliszewska wiceprezydent COGECA.