Komisja Europejska opracowała wytyczne dotyczące środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i usług podstawowych w związku z wybuchem koronawirusa COVID 19

17 marca, 2020 mateusz Comments Off

Kryzys spowodowany epidemią koronawirusa COVID 19 uwypuklił wyzwanie, jakim jest ochrona zdrowia ludności, a jednocześnie uniknięcie zakłóceń swobodnego przepływu osób oraz dostaw towarów i usług podstawowych w całej Europie. Wdrażanie polityki Unii w zakresie kontroli osób i towarów powinna regulować zasada solidarności między państwami członkowskimi.

W związku z tym Komisja Europejska w niniejszych wytycznych określiła zasady regulujące zintegrowane podejście do skutecznego zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia przy zachowaniu integralności jednolitego rynku.

Zasady dotyczą:

  • Transportu towarów i usług
  • Dostawy towarów
  • Środków związanych ze zdrowiem
  • Granic zewnętrznych
  • Granic wewnętrznych

Wytyczne dotyczące środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia – Komisja Europejska