Kolejne spotkanie PIM dot. dyskusji nad dobrostanem krów

26 lutego, 2021 mateusz Comments Off

26 lutego odbyło się kolejne spotkanie, powstałej z inicjatywy Agnieszki Maliszewskiej dyrektor Polskiej Izby Mleka, grupy roboczej zajmującej się zagadnieniem standardu  PIM ukierunkowanego na dobrostan zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem bydła mlecznego.

Polska Izba Mleka podjęła inicjatywę wprowadzenia systemowych rozwiązań poprawienia bytu zwierząt, którego założeniem jest rozszerzenie istniejącego już Standardu Polskiej Izby Mleka „Bez GMO” o moduł systemu oceny dobrostanu zwierząt. Pozwoli to rolnikom nie tylko na zapewnienie wymaganego przepisami minimum, ale na podniesienie standardu hodowli zwierząt, co niewątpliwie uczyni te gospodarstwa konkurencyjnymi, a jednocześnie uczyni zadość założeniom strategii Europejskiego Zielonego Ładu związanymi ze zrównoważonym rolnictwem, zasadami ochrony środowiska czy zasadami postępowania ze zwierzętami.

W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, producenci mleka zrzeszeni w Stowarzyszeniu Polskie Mleko, przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, zootechnicy, przedstawiciele zakładów przetwórczych oraz audytorzy z TUV SUV Polska, współpracujący z Polską Izbą Mleka.

Zagorzała i merytoryczna dyskusja podczas dzisiejszego spotkania udowodniła, że jest wiele zagadnień do omówienia. Członkowie grupy roboczej zapoznali się z katalogiem wymagań, do którego wnieśli wiele cennych uwag i sugestii oraz konkretnych propozycji rozwiązań, tak by moduł był jak najbardziej przejrzysty i spełniał swój cel.

Podczas spotkania Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka przekazała informacje z wczorajszej (25.02.2021) wideokonferencji z Komisarzem Januszem Wojciechowskim dotyczące zagadnienia dobrostanu zwierząt, które były poruszane podczas spotkania. Przedstawiła planowane działania Komisji Europejskiej w tym zakresie i proponowane rozwiązania.

Objęcie Standardem PIM tak istotnego zagadnienia, jakim jest dobrostan zwierząt to kolejne rozwiązanie pomagające branży mleczarskiej oraz rolnikom na zwiększenie konkurencyjności na rynku poprzez dobre skojarzenia nie tylko z wysokiej jakości, bezpiecznymi produktami, ale także standaryzowanym pozyskiwaniem surowca od dobrze traktowanych zwierząt hodowlanych.