Informacja od EDA dotycząca przegląd umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina

22 września, 2021 mateusz Comments Off

Do Biura PIM wpłynęła informacja od EDA dotycząca przegląd umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina

W ramach przeglądu umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina/DCFTA poniżej zamieszczamy komentarze członków EDA na temat aktualnego stanu rzeczy.

Ofensywne zainteresowanie nie w pełni zliberalizowanymi liniami taryfowymi:
– Mleko i śmietana 040150
– Serwatka 040490
– Masło 0405, 040510, 040590
– Ser 04062000, 040630
– Koncentraty białkowe 21069051, 21069092-98

Bariery handlowe:
– Trudności z ukraińskimi przepisami importowymi, ponieważ certyfikaty eksportowe są oparte na stosunkowo nowych przepisach, trudno jest określić odpowiadające im przepisy UE.
– Jeden z członków EDA doświadcza poważnych problemów z aktualnym świadectwem pochodzenia pomiędzy UE a Ukrainą i chcielibyśmy skorzystać z okazji przeglądu, aby zwrócić na to uwagę.
– W certyfikacie jest napisane, że: „produkt musi być uzyskany ze zwierząt w UE i z UE”. Chcielibyśmy dodać: „lub został legalnie przywieziony do Unii Europejskiej”.
Dla wolnego handlu w Unii Europejskiej bardzo ważne jest, aby mleko i produkty mleczne legalnie przywiezione do UE i/lub wyprodukowane i/lub dalej przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem UE mogły być swobodnie importowane na Ukrainę. W przeciwnym razie, przepisy dotyczące importu na Ukrainę będą bardziej rygorystyczne niż te dotyczące importu do UE.