Informacja KE z Komitetu ds. WORR-PZ w dniu 21.10.2021 w odpowiedzi na zgłoszony przez PL problem w sprawie trudności z eksportem mleka w proszku do Republiki Dominikańskiej

27 października, 2021 mateusz Comments Off

W odpowiedzi na przedstawiony przez Polskę podczas posiedzenia Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych – Produkty Zwierzęce w dniu 21 października 2021 r. problem w sprawie trudności polskiego eksportera związanych z eksportem mleka w proszku do Republiki Dominikańskiej z uwagi na to, że tamtejsze Ministerstwo wstrzymało wydawanie pozwoleń importowych (problem zgłoszony na prośbę KOWR z 19 października), Komisja Europejska wskazała, że problem jest tymczasowy i że Komisja nie obawia się niewykorzystania pozwoleń wywozowych.

W odpowiedzi na wystąpienie Polski, Komisja na forum Komitetu ds.WORR-PZ przedstawiła następujące informacje:

  • Od wielu lat UE posiada kontyngent taryfowy w kwocie 22,4 tys. ton na eksport mleka w proszku do Republiki Dominikańskiej, który jest dobrze wykorzystywany. Licencje eksportowe są wydawane każdego roku i obowiązują dla roku kontyngentowego od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku. Tak jak co roku, w tym roku również wydawane są pozwolenia na wywóz, niemniej w tym roku, po stronie Republiki Dominikańskiej, zaszła pewna zmiana. Zbliżamy się do końca okresu przejściowego w zakresie obowiązujących ceł. Republika Dominikańska wchodzi w skład grupy państw CARIFORUM. Pomiędzy państwami CARIFORUM oraz UE jest podpisane porozumienie, że zmniejszane z roku na rok cła, w trakcie 2022 r. wyniosą zero. Wobec powyższego zerowa stawka w ramach kontyngentu i poza kontyngentem stanowi dużą różnicę w kontekście równowagi rynkowej. Dlatego Dominikana podjęła decyzję o zmianie zarządzania importem. Obecnie większość importu odbywa się w ramach kontyngentu, wydawane pozwolenia wywozowe są w zasadzie automatycznie zamieniane na pozwolenia przywozowe. Ta automatyczna zasada już nie działa, co zakłóca dotychczasowy eksport mleka w proszku do Republiki Dominikańskiej. Komisja pierwszy raz dowiedziała się o niniejszych zakłóceniach w marcu lub kwietniu tego roku. Komisja poinformowała, że jest w stałym kontakcie z przedstawicielami Komisji w Santo Domingo, którzy są w stałym kontakcie z ministerstwem rolnictwa Dominikany i służbami celnymi. Według decyzji Republiki Dominikańskiej z wiosny tego roku, zostanie dokonany przegląd całego systemu.
  • Faktycznie, jak wskazała Polska, Republika Dominikańska wstrzymała wydawanie pozwoleń przywozowych. Republika Dominikańska ustanowiła specjalny organ w celu ustanowienia nowych zasad.
  • Komisja Europejska wyraziła zrozumienie dla sytuacji, w której znalazł się polski eksporter mleka w proszku, którego transport morski do Republiki Dominikańskiej właśnie się odbywa. Według informacji posiadanych przez Komisję Europejską, w najbliższych tygodniach lub w ciągu miesiąca, zaczną obowiązywać w Republice Dominikańskiej nowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz.
  • Wobec tego towary, które są obecnie transportowane do Dominikany lub już oczekują w porcie na przyjęcie, do czasu wydania nowych zasad będą oczekiwać na odbiór. Niemniej Komisja nie wyraża obawy, że import w ramach kontyngentu się nie odbędzie, Komisja nie obawia niewykorzystania pozwoleń wywozowych. Pozwolenia wywozowe są ważne przez cały rok. Komisja poprosiła p.cz. o informacje o ewentualnych dalszych trudnościach.
  • Komisja poinformowała, że Dyrektor Generalny DG AGR Wolfgang Burtscher wystąpił dwa tygodnie temu z pismem do władz Republiki Dominikańskiej.
  • Reasumując, zdaniem Komisji problem jest tymczasowy

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – informacja z posiedzenia Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych – Produkty Zwierzęce w dniu 21 października 2021 r. (opracowanie Ewa Mazgajska)