Gratulacje od Pana Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec prof. dr. hab. Andrzeja Przyłębskiego dla Pani Agnieszki Maliszewskiej w związku z objęciem funkcji Pierwszej Wiceprzewodniczącej GOGECA

11 grudnia, 2019 mateusz Comments Off