Europejski Sektor Mleka: Szanse i Wyzwania

30 marca, 2023 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka we współpracy z Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 30.03.2023 r. w godzinach 15.00 – 17.00 w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli zorganizowała  event promujący polskie produkty mleczarskie, sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka.

Celem spotkania była szeroko zakrojona dyskusja na temat szans i wyzwań dla europejskiego sektora mleczarskiego oraz możliwych ścieżek jego rozwoju.

W wydarzeniu wziął udział Pan Andrzej Sadoś, Stały Przedstawiciel RP przy UE, który otworzył konferencję. Następnie Pani Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka przywitała uczestników. Kolejno głos zabrał Pan Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. rolnictwa, który wygłosił przemówienie wstępne na temat sytuacji w branży mleczarskiej. O sektorze mleczarskim w Krajowym Planie Strategicznym WPR podczas wydarzenia mówił Pan Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pani Brigitte Misonne, Kierownik Działu, Rynki – Produkty pochodzenia zwierzęcego, DG AGRI wygłosiła prezentację pt. Europejski sektor mleczarski, zaś prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, Prezes Zarządu Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego, powiedział o aktualnej sytuacji w polskim sektorze mleczarskim. Na koniec miała miejsce sesja pytań i odpowiedzi, gdzie eksperci odpowiadali na nurtujące uczestników pytania. Wydarzenia zakończyło się degustacją polskich produktów mleczarskich.

 

W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele organizacji międzynarodowych z Brukseli, eurodeputowani, osoby ze stałych przedstawicielstw tj. radcy rolni, radcy handlowi. Chętnie gościliśmy również przedstawiciel mediów i dziennikarzy.

Ideą spotkania było zaprezentowanie potencjału polskiego sektora mleczarskiego oraz poinformowanie o najważniejszych kwestiach związanych z rozwojem europejskiego i polskiego mleczarstwa. Była to także doskonała okazja do promocji polskiego mleczarstwa i zwiększenia rozpoznawalności polskich produktów mleczarskich na arenie międzynarodowej. Jest to tym bardziej istotne w sytuacji kryzysu, który coraz mocniej dotyka branżę mleczarską.