Edward Bajko – Prezes Polskiej Izby Mleka oraz Agnieszka Maliszewska – Dyrektor Polskiej Izby Mleka uczestniczyli w spotkaniu z Ambasadorem Australii Lloydem Brodrick

26 października, 2022 mateusz Comments Off

Spotkanie odbyło się 26 października na zaproszenie Pana Ambasadora. Rozmowy były skoncentrowane na sektorze mleczarskim w zakresie negocjowanej umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z Australią, a brali w nich udział również Andrew Jacenko – Asystent Sekretarza Departamentu do spraw zagranicznych i handlu Australii oraz Stuart Hogan – Asystent Dyrektora Departamentu do spraw zagranicznych i handlu Australii.

W ramach spotkania został przedstawiony aktualny stan negocjacji i związane z nim szanse, możliwości oraz zagrożenia, z którymi będą musieli zmierzyć się australijscy i europejscy producenci, przetwórcy. Omówiono również kwestię dotyczącą spadku ilości produkcji, spowodowaną gwałtownymi ulewami, które przyczyniły się do złych wyników w rolnictwie.

– Umowa o wolnym handlu Unii Europejskiej z Australią powinna uwzględniać interesy obu stron, szczególnie w zakresie dotyczącym rolnictwa. Umowa ta musi być postrzegana w kontekście programu handlowego UE. Przy jej kreowaniu należy zwrócić uwagę na najbardziej delikatne aspekty i tematy uwzgledniające kryzys gospodarczy, politykę Zielonego Ładu i związaną z nią strategią „Od pola do stołu”. Umowy handlowe muszą przynosić obopólne korzyści. Tu każdy musi być wygrany. Żadna gałąź rolnictwa nie może być pozostawiona sama sobie – powiedziała Agnieszka Maliszewska.

Agnieszka Maliszewska przedstawiła również strukturę polskiego sektora mleczarskiego oraz działania Polskiej Izby Mleka na rzecz jego rozwoju.

– Należy promować zrównoważony rozwój i poszerzać świadomość na poziomie gospodarstw rolnych dotyczących korzyści płynących z handlu, również w zakresie inicjatyw klimatycznych i wykorzystania nowych technologii – dodała.

Rozmowa przebiegła w niezwykle przyjaznej i miłej atmosferze. Tego typu spotkania i dyskusje na temat rynku mleka służą umacnianiu naszej pozycji na arenie międzynarodowej.