EDA i DG AGRI o rynku mleka

8 kwietnia, 2020 mateusz Comments Off

Przedstawiamy Państwu nieformalne informacje z rozmowy z DG Dr Wolfgangiem Burtscherem (DG AGRI) oraz z Dyrektorem Michaelem Scannellem i panią Brigitte Misonne i Panem Koenem Dillenem przeprowadzonej w dniu 7 kwietnia 2020:

  • Bardzo konstruktywna atmosfera; DG AGRI docenia wysiłki mleczarskie mające na celu zaopatrzenie półek i lodówek w produkty mleczne,
  • Informacje, które otrzymaliśmy z dzisiejszej konferencji EDA do oceny sytuacji w sektorze, zostały przekazane Komisji Europejskiej, a Michel Nalet (prezydent EDA) przedstawił aktualne informacje na temat dzisiejszej sytuacji na rynku mleczarskim (produkcja mleka i sytuacja popytu w różnych segmentach portfela mleczarskiego)
  • Michel Nalet skupił się na produktach masowych (masło i OMP), gdzie na poziomie handlowym ceny zbliżają się do ceny interwencyjnej
  • Michel Nalet podzielił naszą ocenę, że państwa członkowskie i sektor mleczarski desperacko czekają na środki (PSA) – może nawet jest już za późno dla OMP, ale jeszcze nie a sera i masła; co się tyczy OMP rozważaliśmy scenariusz w którym przewidziane prawem 109 tys. ton mogłoby zostać wypełnione dość szybko i gdzie Komisja UE byłaby wówczas zmuszona do wykazania swojego dalszego zaangażowania (w drodze procedury przetargowej), a także podkreśliliśmy naszą pozycję w zakresie mleka NI i interwencji ze strony UE.
  • W przeszłości my, jako EDA, mieliśmy pozytywne doświadczenia w zarządzaniu rynkiem przez COM UE; jednak brak re(akcji) ze strony EU COM na obecną sytuację nie da się wyjaśnić; narasta bezprecedensowa i wciąż rosnąca negatywna ocena ze strony społeczności rolniczej i mleczarskiej; a ten sentyment może łatwo przekształcić się w ruch antyunijny.
  • Nalet podkreślił także sytuację międzynarodową (sytuacja mleczarska w USA, rynki eksportowe, zwłaszcza Chiny);
  • Dyrektor Michael Scannell przedstawił ogólną sytuację rolnictwa na poziomie UE oraz pewną koncepcję co do dyskusji na wczorajszym posiedzeniu SCA;
  • Michel Nalet zwrócił uwagę, że sektor mleczarski potrzebuje dziś sygnału, wiedząc, że wpadniemy w jeszcze trudniejsze czasy (najprawdopodobniej włącznie z cenami mleka po kwietniu 2020 r.). Michel Nalet wyraźnie nakreślił prawdopodobne scenariusze na przyszłość;
  • Znalezienie dodatkowych pieniędzy UE poza budżetem WPR wydaje się w dzisiejszym kryzysie Covid19 opcją, która nie będzie poważnie rozważana w ramach budżetu WPR; rezerwa kryzysowa byłaby jedyną opcją;
  • Na marginesie, poruszyliśmy strategię F2F (od gospodarstwa do stołu): narracja F2F będzie musiała wziąć pod uwagę odporność systemu żywnościowego i bezpieczeństwo żywnościowe, a tym samym odzwierciedlać „wyciągnięte wnioski” z kryzysu Covid19 i ogromnego szoku, który dzisiaj przeżywamy.

Jako podsumowanie wewnętrzne: w dzisiejszym globalnym kryzysie zdrowotnym i przy ogólnej perspektywie makroekonomicznej wydaje się, że DG AGRI znajduje się w sytuacji, w której nie jest w stanie zmobilizować energii, którą chciałby w celu ochrony rynków. Mieliśmy wrażenie, że DG AGRI jest w pełni świadoma negatywnego wpływu, zarówno na rynku, jak i na szczeblu politycznym, jaki to może mieć (i najprawdopodobniej będzie miało).