Dyrektor Polskiej Izby Mleka wiceprzewodniczącą COGECA

28 listopada, 2019 mateusz Comments Off

 

28 listopada w Brukseli odbyło się posiedzenie Prezydium Generalnego Komitetu Spółdzielni Rolniczych Unii Europejskiej COGECA, podczas którego został wybrany przewodniczący oraz sześciu wiceprzewodniczących organizacji. Jednym z nich została Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Agnieszka Maliszewska.

„Reprezentujemy różne spółdzielnie z różnych krajów UE, ale mamy te same problemy i te same wyzwania. Przed nami trudny okres dla europejskiej polityki rolnej. Jako unijne spółdzielnie i rynek rolny jesteśmy pod wieloma względami unikalni. Mamy doskonałe produkty, spółdzielnie. Mamy wspaniałe tradycje i duże szanse na przyszłość. Dlatego powinniśmy wspólnie pracować na rzecz młodych ludzi, rolników żeby zasilali szeregi spółdzielni, musimy zachęcać ich do aktywnej działalności i wspierać młodych rolników. Zachęcanie do aktywności to także duże wyzwanie dla przyszłości europejskiej spółdzielczości i nowych generacji. Jako europejska spółdzielczość jesteśmy jedną wielką rodziną i dlatego powinniśmy się wspierać jak dobra, kochająca się rodzina. Musimy myśleć o nowych rynkach zbytu i zabezpieczyć interesy rolnictwa w nowej polityce KE o nazwie Zielony Ład.” – mówiła Agnieszka Maliszewska podczas prezentacji kandydatów.  

Na stanowiska wiceprzewodniczących startowało siedmioro kandydatów: z Polski, Francji, Słowacji, Finlandii, Niemiec, Danii i Włoch. Szanse polskiej kandydatki były od początku oceniane bardzo wysoko. Agnieszka Maliszewska otrzymała największą ilość głosów – 136, zostając tym samym pierwszą wiceprzewodniczącą. Maksymalnie można było zdobyć 139 głosów. Pozostali kandydaci osiągnęli następujące wyniki: Włochy – 115 głosów, Niemcy – 118, Francja – 114, Finlandia – 130, Dania – 110, Słowacja – 31.

COGECA to największa i najbardziej wpływowa organizacja lobbingowa na rzecz mleczarstwa w Europie. Przewodniczący i sześciu wiceprzewodniczących wybieranych jest przez Prezydium na dwuletni mandat. Prezydencja Komitetu COPA, która odbywa posiedzenia raz w miesiącu oraz Prezydencja Komitetu COGECA tworzą wspólnie Komitet Koordynacyjny, który próbuje wypracować porozumienie w kwestiach dotyczących obu organizacji – COPA i COGECA.

Agnieszka Maliszewska od dawna jest zaangażowana w działalność COGECA. Jej kandydatura uzyskała poparcie między innymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Przewodniczącego Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Mariana Sikory czy Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza. Zwycięstwo jest ogromnym wyróżnieniem ze strony całej Europy, która w ten sposób dała sygnał, że dostrzega i docenia pracę Pani Dyrektor na rzecz spółdzielczości na arenie międzynarodowej. Jest to również wyjątkowy sukces naszego kraju i polskiej branży mleczarskiej. Z pewnością objęcie stanowiska wiceprzewodniczącego COGECA umożliwi Pani Dyrektor jeszcze bardziej intensywne promowanie polskiego mleczarstwa w kraju i za granicą.

„Zwycięzcą nie jestem ja, ale polska spółdzielczość mleczarska.” – skomentowała nowa wiceprzewodnicząca COGECA po ogłoszeniu wyników.