Dlaczego dobrostan zwierząt jest ważny? - Polska Izba Mleka

Dlaczego dobrostan zwierząt jest ważny?

24 października, 2023 kruszewska 0 Comments

Jednym z obecnie kluczowych aspektów rolnictwa jest dobrostan zwierząt, który uwzględnia  ich stan fizyczny, psychiczny i emocjonalny. Realizowany jest on poprzez zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków życia, w tym właściwego odżywiania, dostępu do opieki weterynaryjnej oraz minimalizowanie niepotrzebnego cierpienia lub niepokoju.

Dlaczego dobrostan zwierząt jest ważny? Ponieważ powinniśmy do zwierząt odnosić się z szacunkiem w każdej sytuacji i uwzględnić ich stan bytowania również w produkcji żywności. Szczególnie, że stanowią one początek łańcucha dostaw produktów odzwierzęcych. Ponadto, promowanie dobrostanu zwierząt może pomóc w stworzeniu bardziej zrównoważonego i harmonijnego środowiska. Jeżeli będziemy dbali o zwierzęta w tym kontekście wpłynie to niewątpliwie na bardziej przychylny odbiór społeczeństwa produkcji zwierzęcej.

Ocena dobrostanu zwierząt obejmuje uwzględnienie różnych wskaźników i pomiarów. Wskaźniki oparte mogą obejmować zdrowie fizyczne, zachowanie i ogólny wygląd. Parametry oparte na zasobach koncentrują się na adekwatności zasobów zapewnianych zwierzętom, takich jak przestrzeń, żywność i urozmaicenie środowiska. Dodatkowo, wskaźniki oparte na zachowaniu obserwują naturalne zachowania zwierząt i oceniają, czy mają one możliwość wyrażania swoich naturalnych instynktów i preferencji.

Kampania pt. Program Dobrostan + sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka i realizowana przez Polską Izbę Mleka.

leave a comment