Czym jest dobrostan zwierząt?

24 czerwca, 2022 mateusz Comments Off

Nowe regulacje ujęte m.in. w  Europejskim Zielonym Ładzie, związane z dobrostanem zwierząt są wyzwaniem zarówno dla producentów jak i przetwórców mleka. Pojęcie to obejmuje takie elementy jak: naturalne biologiczne funkcjonowanie zwierzęcia i jego stan emocjonalny oraz jego zdolność do wyrażania pewnych standardowych zachowań. Zgodnie z dobrostanem plus należy spełniać pięć następujących wymagań: zwierzę jest wolne od głodu, pragnienia i niedożywienia, wolne od dyskomfortu fizycznego i termicznego, zwierzę jest wolne od bólu, urazów i chorób oraz jest w stanie wyrazić większość swoich normalnych zachowań, zwierzęciu należy zapewnić odpowiednie warunki bytowe, mające na celu zapobieganie psychicznemu cierpieniu.

Mając na względzie powyższe, mleczarnie oczekują przestrzegania przepisów związanych z dobrostanem plus. Aby było to możliwe konieczne jest zdobycie wiedzy w tym zakresie, dzięki temu podejście producentów jak i przetwórców mleka do przestrzegania 5 zasad będzie spójne. Wiedząc, jak istotne jest zagadnienie dobrostanu zwierząt, Polska Izba Mleka rozpoczęła realizację kampanii pt. Program dobrostan +, sfinansowanej z Funduszu Promocji Mleka.

Celem kampanii jest poszerzenia świadomości społeczeństwa na temat dobrostanu zwierząt, którego definicja mówi, iż jest to stan pełnego zdrowia psychicznego i fizycznego zwierzęcia, gdy pozostaje ono w harmonii z otaczającym środowiskiem.

Mamy nadzieję, iż sprostanie wymaganiom dotyczącym dobrostanu zwierząt pomoże branży mleczarskiej oraz rolnikom na zwiększenie konkurencyjności na rynku poprzez dobre skojarzenia nie tylko z wysokiej jakości i bezpiecznymi produktami, ale także standaryzowanym pozyskiwaniem surowca od dobrze traktowanych zwierząt hodowlanych.