COGECA o WPR i umowach handlowych

23 marca, 2021 mateusz Comments Off

18 marca 2021 odbyło się posiedzenie Prezydium COGECA. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji i było okazją do wymiany poglądów na najbardziej aktualną sytuację na europejskim rynku rolnym i spółdzielczym. W spotkaniu uczestniczyła Agnieszka Maliszewska pierwsza wiceprzewodnicząca COGECA.

Kilkugodzinne spotkanie zdominowała dyskusja na temat nowej Wspólnej Polityki Rolnej, skutków Brexitu i umów handlowych.

Negocjacje trójstronne w sprawie reformy WPR nadal trwają. Copa-Cogeca kontynuuje swoją działalność lobbystyczną przedstawiając swoje stanowiska i obawy instytucjom UE. Dotyczy to przede wszystkim warunkowości (normy GAEC i SMR), warunkowości społecznej, ekoprogramów i artykułów związanych z inwestycjami w ramach rozwoju obszarów wiejskich. Działania te są prowadzone w ramach przygotowań do negocjacji trójstronnych.

Pełna informacja na temat spotkania dostępna będzie w najbliższym wydaniu Tygodniowego Insidera.