Certyfikat „Bez GMO” pomoże zdobyć zaufanie konsumentów

17 lutego, 2020 mateusz Comments Off

Coraz więcej firm zajmujących się przetwórstwem mleka decyduje się na wprowadzenie Systemu Certyfikacji PIM „Bez GMO”. Standard Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności dotyczący kontroli nad produkcją i przerobem mleka wytwarzanego przez krowy żywione paszami niemodyfikowanymi genetycznie opracowała Polska Izba Mleka (PIM).

Certyfikacja prowadzona przez niezależną jednostkę, akredytowaną przez PIM, pozwala stwierdzić na podstawie szczegółowego audytu, czy dana firma wdrożyła i stosuje zasady określone w poszczególnych katalogach wymagań, w wyniku czego jej produkcja może być oceniona jako „Bez GMO”.

Obecnie już ponad 100 firm z branży mleczarskiej i firm współpracujących z branżą mleczarską jest zainteresowanych Standardem PIM „Bez GMO”. 13 firm pozyskało już certyfikat tj.: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, Farmpasz Spółka z o.o., MAGIA Sp. z o.o. Sp. k., Agro Netzwerk Polska sp. z o.o., MZM Sp. z o.o. Sp. k., Josera Polska sp. z o.o., Neorol Sp. z o.o., Anwim Aneta Olender, Cargill Poland Sp. z o.o., Handel stały i obwoźny Szymon Widurski, Sano, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie, Wipasz S.A.. Zainteresowanie standardem stale wzrasta, cały czas zgłaszają się kolejne firmy w celu poszerzenie wiedzy dot. standardu.
Standard PIM „Bez GMO” opracowany przez Polską Izbę Mleka został zaplanowany dla wielu różnych obszarów łańcucha żywnościowego, gdzie istotnym jest wskazanie postępowania, które zapewnia najwyższą jakość, a których wdrożenie i prawidłową realizację można potwierdzić na drodze certyfikacji.

Podstawową przewagą standardu „Bez GMO” jest jego kompleksowość i dopasowanie do specyfiki działalności danego uczestnika. Standard obejmuje cały łańcuch produktów mleczarskich – od produkcji pasz, żywienia w gospodarstwie, zakładu mleczarskiego po producentów składników i dodatków, handel produktami mleczarskimi czy paszowymi. To jest jedyny polski standard tego typu dostosowany do polskich wymogów – mówi Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Pani Agnieszka Maliszewska.

Odpowiedzialne za cały proces nadzoru nad wyprodukowaniem wyrobów z mleka od krów karmionych paszami bez GMO są przedsiębiorstwa branży mleczarskiej. Sprawują one nadzór nad procesem produkcji wyrobów mlecznych, dostawcami mleka surowego oraz prowadzą zakup pasz z certyfikowanego łańcucha paszowego obejmującego produkcję, handel, magazynowanie oraz transport. Posiadając Certyfikat „Bez GMO” producenci są w stanie udowodnić swoim konsumentom, że produkt jest zgodny oraz spełnia ich oczekiwania.

Wszystkie firmy zainteresowane standardem PIM „BEZ GMO” zapraszamy do bezpośredniego kontakt z biurem Polskiej Izby Mleka na adres mailowy: nongmo@izbamleka.pl