15 maja, 2024 0 Comments

Polska Izba Mleka zaprasza Państwa do udziału w Polskim Stoisku Narodowym na Targach Summer Fancy Food Show w Nowym Jorku (NARODOWE STOISKO ORGANIZOWANE PRZEZ MRIRW). Targi Summer Fancy Food Show odbywają się w

14 maja, 2024 0 Comments

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło: Hasło:

10 maja, 2024 0 Comments

- Protest, który odbył się w Katowicach, jak i wcześniejsze to wyraźny sygnał dla KE, że niezadowolenie rolników jest coraz większe i to oznacza, że WPR powinna być dogłębnie zreformowana - stwierdziła Agnieszka

10 maja, 2024 0 Comments

Dyrektor Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska podkreśliła, że kraj ten jest znaczącym rynkiem dla produktów mlecznych, a polskie wyroby mają dobrą opinię, sprzedawane są pod własną marką, uzyskiwane są za nie dobre ceny. Jednak

9 maja, 2024 0 Comments

Zapraszamy wszystkich Członków Polskiej Izby Mleka na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2024 r. o godzinie 9:00, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – platformy MS Teams (z możliwością rejestracji

9 maja, 2024 0 Comments

przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 8 maja 2024 r. zmarł prof. dr hab. inż. Janusz Budny. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 13 maja 2024 r o godz. 12:00 w kościele pw. Św. Franciszka z

7 maja, 2024 0 Comments

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło: Hasło:

6 maja, 2024 0 Comments

W dniu  30 kwietnia 2024 roku odbyło się posiedzenie Zarządu PIM w formie on-line, w którym wzięli udział: Prezes Polskiej Izby Mleka Grzegorz Gańko, który przewodniczył spotkaniu, Dariusz Sapiński, Łukasz Kalinowski, Paweł Gaca,

2 maja, 2024 0 Comments

Zapraszamy do zapoznania się z kwietniowym raportem z działań dyrektor biura PIM Agnieszki Maliszewskiej

30 kwietnia, 2024 0 Comments

Stosownie do postanowień uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów uprzejmie informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy