16 sierpnia, 2023 Comments Off

Żyjemy w okresie względnego chaosu spowodowanego masowym publikowaniem niekiedy sprzecznych informacji dotyczących prowadzenia odpowiedniego stylu życia. Szczególnie dotyczy to informacji obejmujących sposób żywienia, które rozprzestrzeniają się błyskawicznie i stają się niezwykle popularne, niezależenie

16 sierpnia, 2023 Comments Off

Zapraszamy Państwa do udziału w rekrutacji na Poland-Korea Business Forum 2023, które biuro PAIH organizuje 9 listopada w Seulu w Korei Południowej:https://www.paih.gov.pl/20231109/forum_biznesowe_polska_korea Forum Biznesowe Polska-Korea 2023 to już kolejna odsłona cieszącego się dużą

11 sierpnia, 2023 Comments Off

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu rządowego pn. „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”, przedłożoną przez ministra rozwoju i technologii. Rząd udzieli

8 sierpnia, 2023 Comments Off

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że na stronie MKiŚ pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/konsultacje-projektu-dyrektywy-parlamentu-europejskiego-i-rady-zmieniajacej-dyrektywe-200898we-w-sprawie-odpadow-com2023-420-final został zamieszczony komunikat o konsultacjach projektu nowelizacji dyrektywy ramowej o odpadach.

26 lipca, 2023 Comments Off

Tłumaczenie Rosja przejmuje aktywa sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka

26 lipca, 2023 Comments Off

Polski sektor mleczarski przeżywa poważny kryzys. Świadczą o tym nie tylko coraz słabsze wyniki ekonomiczne, ale też sygnały dochodzące od wielu małych zakładów i spółdzielni, które zaczynają mieć problemy z płatnościami za mleko.

24 lipca, 2023 Comments Off

Polska Izba Mleka wraz z organizacjami wymienionymi na końcu pisma wystosowała apel o poparcie przez Sejm i Senat niezbędnych zmian w ustawie wdrażającej system kaucyjny na opakowania po napojach, która w obecnym kształcie

20 lipca, 2023 Comments Off

Tłumaczenie Ukraińskie mleczarstwo sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka