Brexit, umowy o wolnym handlu i WPR zdominowały dyskusję podczas dzisiejszego video spotkania Prezydencji COGECA

7 stycznia, 2021 mateusz Comments Off

Brexit, umowy o wolnym handlu i WPR zdominowały dyskusję podczas dzisiejszego (7 stycznia 2021) wideospotkania Prezydencji COGECA. Jedynym przedstawicielem Polski w Prezydencji jest Agnieszka Maliszewska pierwsza wiceprzewodnicząca COGECA.

Przypomnijmy, w Wigilię 24 grudnia 2020 osiągnięto porozumienie w sprawie umowy o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Do ostatniego momentu wszystko wskazywało na bezumowny Brexit. Prawdopodobnie gigantyczne kolejki ciężarówek, dramatyczna sytuacja kierowców na przejściach granicznych i sprzeciw opinii publicznej, wobec takiej sytuacji wymusiły działania po obu stronach kanału i pomogły w zawarciu porozumienia.

  • Jednakże cały czas mamy mnóstwo niewiadomych. Osiągnięte porozumienie daje nam na razie wiedzą bardzo ograniczoną. Wprowadzone przepisy wejdą w życie od 1 lutego, ale czekamy teraz na zgodę Parlamentu Europejskiego. Jedyne, co teraz jest pewne to fakt, że znacząco zwiększą się obciążenia związane z biurokracją np. przy eksporcie – mówi Agnieszka Maliszewska, wiceprezydent COGECA i dyrektor Polskiej Izby Mleka. – Nie mamy wiedzy na temat oznakowań na opakowaniach, uznawalności systemów jakości itd. To było bardzo szybkie i pod presją podpisywanie dokumentu, ale ważne, że eksport nie został zahamowany.

Warto też wspomnieć, że 25 grudnia 2020 r. Komisja Europejska zaproponowała też 5 mld EUR na rezerwę dostosowawczą, która zostanie przekazana jeszcze w 2021 roku na podstawie wniosków Państw Członkowskich. Warto wziąć udział w rozdzielaniu tego tortu.

  • Nigdy dotąd nie mieliśmy takiej sytuacji w relacjach handlowych i naprawdę warto wziąć pod uwagę pogorszenie bilansu handlowego ze Zjednoczonym Królestwem – dodaje Agnieszka Maliszewska.

Jednym z tematów dyskusji podczas Prezydencji był też stan rozmów w kwestii umów handlowych z krajami Mercosur, Chile czy Kanadą. Każdy z tych dokumentów w dobie dyskusji o Europejskim Zielonym Ładzie  musi być wnikliwie analizowany.

  • Ambicje dotyczące zobowiązań klimatycznych Europy są niezwykle wysokie. Zatem, zdaniem spółdzielni, należy też mieć na uwadze fakt równych warunków, abyśmy jako unijni producenci i przetwórcy mieli podobne szanse konkurowania – dodaje Maliszewska.

Koniec roku 2020 przyniósł też zawarcie politycznego porozumienia ws. unijnego budżetu. Swoją Prezydencję zakończyły Niemcy, a ster unijnych żagli przejęła teraz Portugalia. Trwające spotkania trójstronne są niezwykle trudne i wymagają wielu dyskusji. Przewodniczy im Portugalia, która wsłuchiwać się też powinna w głos społeczności rolniczej i spółdzielczej. Wiemy, że poważne dyskusje toczą się wokół ekoprogramów i wielkości budżetu kierowanego na te programy. Natomiast w gestii Państw członkowskich jest teraz opracowanie planów strategicznych.