Badanie nt. wpływu unijnej strategii „Od pola do stołu” na rozwój sektora mleczarskiego w Polsce

18 grudnia, 2020 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka w ramach realizacji zadania pn. „Badanie dotyczące wpływu unijnej strategii „Od pola do stołu” na rozwój sektora mleczarskiego w Polsce” sfinansowanego z Funduszu promocji Mleka, zleciła wykonanie  kompleksowego badania wpływu strategii „Od pola do stołu” na polską branżę mleczarską.

W maju 2020 roku Komisja Europejska przedstawiła założenia strategii „Od pola do stołu”. Zapowiada, że zamierza wspierać konsumentów w dokonywaniu zdrowych i zrównoważonych wyborów żywieniowych, przeciwdziałać marnotrawieniu żywności, a także zachęcać przetwórców żywności i sprzedawców detalicznych do produkowania i sprzedawania bardziej zróżnicowanej i zrównoważonej żywności.

Co wprowadzenie ambitnych celów strategii oznacza dla polskich producentów, przetwórców i konsumentów artykułów mlecznych?

Realizacja celów zapisanych w strategii „Od pola do stołu” będzie miała duży wpływ na funkcjonowanie i konkurencyjność wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Poszczególne cele zapisane w dokumencie będą w różnym zakresie wywierały wpływ na chów bydła mlecznego i przemysł mleczarski, a także na konsumpcję mleka i przetworów mlecznych.

Na zlecenie Polskiej Izby Mleka grupa ekspertów dokonała ewaluacji wdrożenia strategii „Od pola do stołu” na rozwój polskiej branży mleczarskiej. Badanie stanowi kompendium wiedzy na temat obecnej sytuacji, w jakiej obecnie znajdują się producenci i przetwórcy mleka oraz działań i inwestycji, które będą musieli podjąć w przyszłości, aby sprostać ambitnym celom strategii.

Główne i szczegółowe cele strategii są słuszne i szczytne, ale kluczowym zagadnieniem związanym z wdrożeniem strategii jest to, czy możliwa będzie równoczesna realizacja wszystkich celów, które po wnikliwej analizie w niektórych obszarach wzajemnie się wykluczają? Czy pozytywne aspekty wynikające z wdrożenia strategii zrównoważą zagrożenia związane z kosztami jej wprowadzenia? Oprócz odpowiedzi na te podstawowe pytania badanie zawiera wnioski i rekomendacje dla branży mleczarskiej opracowane na podstawie rzetelnych i najlepszych źródeł informacji. Jest pierwszym, i do tej pory jedynym, tak kompleksowym i wszechstronnym raportem dotyczącym wdrożenia strategii „Od pola do stołu” przeznaczonym specyficznie dla producentów i przetwórców mleka oraz dla wszystkich firm, które współpracują z branżą mleczarską.

Badanie zostało sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka.

 

Osoby zainteresowane możliwością zapoznania się z opracowaniem prosimy o kontakt pod adresem

izba@izbamleka.pl