Apel do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o niepodpisywanie ustawy ws. podatku cukrowego

20 sierpnia, 2020 mateusz Comments Off

Informujemy, że w związku z uchwaleniem w dniu 14 sierpnia 2020 roku przez Sejm RP ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyrobów konsumenckich organizacje branżowe wystąpiły z apelem do Prezydenta RP o niepodpisywanie uchwalonej ustawy.  Apel jest kontynuacją działań organizacji branżowych zapoczątkowanych w 2019 roku z pojawieniem się zagadnienia  wprowadzenia tzw. podatku cukrowego.