Aktualizacja: Wideokonferencja w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca podjętych działań legislacyjnych w celu umożliwienia sprawnej realizacji „Programu dla szkół” w Polsce w trakcie II semestru roku szkolnego 2021/2022

25 stycznia, 2022 mateusz Comments Off

21.01.2022 odbyła się kolejna wideokonferencja organizowana przez  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi działaniach legislacyjnych celem umożliwienia sprawnej realizacji „Programu dla szkół” w Polsce w trakcie II semestru roku szkolnego 2021/2022. Poniżej przekazujemy informacje przekazane prze MRiRW.

Celem wyjścia naprzeciw oczekiwaniom części dostawców wyrażonym w trakcie wideokonferencji w dniach 20 i 21 stycznia 2022 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w ramach „Programu dla szkół” w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 zaproponowane zostaną następujące rozwiązania:

– w kalkulacji stawki pomocy udzielanej w komponencie owocowo-warzywnym uwzględnione zostaną ceny detaliczne notowane w miesiącu maju 2021 r., następnie skorygowane o wskaźniki inflacji notowane dla miesięcy od VI do XII 2021 (kumulatywnie), co będzie skutkowało podniesieniem stawki pomocy w komponencie owocowo-warzywnym do poziomu 0,82 zł netto/porcja (z 0,76 zł netto),

– zachowanie liczby i składu porcji w komponencie owocowo-warzywnym (tj. 38 porcji),

– zmniejszenie liczby porcji w komponencie mlecznym do 33 (z 34, +1 jogurt naturalny, -1 serek twarogowy, -1 kefir naturalny),

– podniesienie stawki pomocy w komponencie mlecznym do 0,96 zł netto (z 0,80 zł netto),

– obowiązek aneksowania umów zawartych w komponencie mlecznym i ich przedkładania do OT KOWR wraz z wnioskiem o pomoc (termin składania umów pozostaje bez zmian, tj. do 28.01.2022r.)

Terminy dostaw produktów do szkół w poszczególnych województwach pozostają bez zmian w stosunku do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecne zapisy przewidują, że okresy udostępniania w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 przebiegają pomiędzy:

– 31.01 a 24.06 w przypadku województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego;

– 07.02 a 24.06 w przypadku województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego;

– 14.02 a 24.06 w przypadku województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego;

– 28.02 a 24.06 w przypadku województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.