Aktualizacja. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 6/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczącego opracowania i wydruku ulotek, plakatów, naklejek, kart pracy, mlecznych zeszytów, scenariuszy prowadzenia zajęć wraz z dystrybucją do przedszkoli w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

22 stycznia, 2021 mateusz Comments Off

W związku z pytaniem, które wpłynęło w dn. 21.01.2021 r. do  zapytania ofertowego nr 6/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczącego opracowania i wydruku ulotek, plakatów, naklejek, kart pracy, mlecznych zeszytów, scenariuszy prowadzenia zajęć wraz z dystrybucją do przedszkoli w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka , poniżej w pliku zamieszczamy pytania wraz z odpowiedzią.

Odpowiedzi na pytania z dn 21 01 2021r do zapytania ofertowego nr 6 01 2021 r