Aktualizacja. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 6/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczącego opracowania i wydruku ulotek, plakatów, naklejek, kart pracy, mlecznych zeszytów, scenariuszy prowadzenia zajęć wraz z dystrybucją do przedszkoli w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

26 stycznia, 2021 mateusz Comments Off

W związku z pytaniami, które wpłynęły w dn. 25.01.2021 r. do zapytania ofertowego nr 6/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczącego opracowania i wydruku ulotek, plakatów, naklejek, kart pracy, mlecznych zeszytów, scenariuszy prowadzenia zajęć wraz z dystrybucją do przedszkoli w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka, poniżej w pliku zamieszczamy pytania wraz z odpowiedzią.

Odpowiedzi na pytania z dn 25 01 2021 r do zapytania ofertowego nr 6 01 2021 r