Aktualizacja. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr: 1/01/2021, 2/01/2021, 3/01/2021, 4/01/2021, 5/01/2021, 6/01/2021, 7/01/2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

28 stycznia, 2021 mateusz Comments Off

W związku z pytaniem, które wpłynęło w dn. 28.01.2021 r. do zapytania ofertowego nr: 1/01/2021, 2/01/2021, 3/01/2021, 4/01/2021, 5/01/2021, 6/01/2021, 7/01/2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka, poniżej w pliku zamieszczamy pytanie wraz z odpowiedzią.

Odpowiedzi na pytania z dn. 28.01.2021 r. do zapytania ofertowego nr 1 01 2021_2 01 2021_3 01 2021_4 01 2021_5 01 2021_6 01 2021_7 01 2021