Aktualizacja. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 3/01/2021 z dn. 14.01.2021 r. dotyczącego realizacji działań w przedszkolach w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn.„Dzieciaki mleczaki” finansowanego z Funduszu promocji Mleka

19 stycznia, 2021 mateusz Comments Off

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły w dn. 18.01.2021 r. do zapytania ofertowego 3/01/2021  z dn. 14.01.2021 r. dotyczącego realizacji działań w przedszkolach w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn.„Dzieciaki mleczaki” finansowanego z Funduszu Promocji Mleka, poniżej w pliku zamieszczamy pytania wraz z odpowiedziami

Odpowiedzi na pytania z dn. 18.01.2021 do zapytania ofertowego nr 3 01 2021