Agnieszka Maliszewska uczestniczką VII Międzynarodowym Forum Sektora Wołowiny w Warszawie

12 marca, 2022 mateusz Comments Off

W dniach 10-11 marca w Warszawie odbyła się kolejna edycja Forum Sektora Wołowiny, której organizatorem było Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Siódma edycja Forum współorganizowana przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz przy współpracy z COPA-COGECA, a także z Radą Sektora Wołowiny. W ramach spotkania dyskutowano o przyszłości sektora wołowiny. Forum jest okazją do przeprowadzenia szerokiej dyskusji na temat przyszłości europejskiego sektora produkcji zwierzęcej.

Wśród gości i prelegentów byli zarówno przedstawiciele krajowych organizacji branżowych, jak również specjaliści z zagranicy. Udział w wydarzeniu wzięli hodowcy, producenci żywca wołowego, przedstawiciele ubojni, zakładów rozbioru, przedstawiciele administracji szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele handlu, dostawcy produktów oraz usług dla przemysłu mięsnego, przedstawiciele świata nauki, branżowych stowarzyszeń, rządowych agencji i ośrodków doradztwa rolniczego.

W toku dyskusji zwracano szczególną uwagę na wyzwania, z którymi mierzy się cała branża w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Wszyscy uczestnicy byli zgodni, że przed całą branżą rolniczą w Polsce będzie trudny rok. W ramach Forum szeroko omówione zostało zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego. Jak podkreślił wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, w obecnej sytuacji mamy wystarczające zapasy żywności w Europie, aby wyżywić rosnącą rzeszę uchodźców. Ze względu na działania wojenne na Ukrainie, istnieje uzasadnione ryzyko, że tamtejsi rolnicy nie obsieją swoich pól.

Wiele miejsca i uwagi poświęcono tematyce tzw. warunków lustrzanych. Warunki i standardy, które wymagane są od europejskich rolników związane z Zielonym Ładem są bardzo kosztowne, COPA-COGECA oczekuje, że Unia Europejska postawi takie same wymagania dla producentów z krajów trzecich którzy produkują na rynek UE. Jak podkreślił wiceprzewodniczący Grupy Roboczej Wołowina i Cielęcina COPA COGECA – Jerzy Wierzbicki – w chwili obecnej mamy już całkowity zakaz importu wołowiny ze Stanów Zjednoczonych oraz wołowiny wyprodukowanej przy użycia hormonów wzrostu. Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka odniosła się do również do niepewnej sytuacji na rynku mleka. Dyrektor Maliszewska podkreśliła jak ważne jest myślenie dalekosiężne o mechanizmach wsparcia dla rolników i spółdzielni.

W VII Międzynarodowym Forum Sektora Wołowiny zorganizowanym przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Radę Sektora Wołowiny uczestniczył także Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk

Wicepremier pytany był przede wszystkim o decyzje Komisji Europejskiej w zakresie wsparcia rolników w związku ze wzrostem cen nawozów i paliwa.

– Komisja Europejska dała wymijającą odpowiedź w sprawie rekompensowania skutków wzrostu cen energii, aby wspierać energię odnawialną – poinformował wicepremier Henryk Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na brak konkretów w komunikacie KE. Zapowiedział szybkie opracowanie konkretnych propozycji, aby uzyskać na nie zgodę Komisji Europejskiej.

Wicepremier zwrócił uwagę, że w obecnej sytuacji mamy wystarczające zapasy żywności w Europie, aby wyżywić rosnącą rzeszę uchodźców. – Jednak ze względu na działania wojenne w Ukrainie może tam dojść do niemożliwości przeprowadzenia siewów, gdyż na terenach opanowanych przez agresora zabijani są rolnicy wychodzący na pola – poinformował wicepremier powołując się na swoją rozmowę z ministrem rolnictwa Ukrainy. Szef resortu rolnictwa podkreślił w tym kontekście konieczność rewizji ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu, jak chociażby w zakresie wyłączania części gruntów z produkcji rolnej. – Należy też zastanowić się nad przesunięciem terminu wdrażania ograniczeń w systemie nawożenia i ochrony roślin – dodał wicepremier Kowalczyk.