Agnieszka Maliszewska przewodniczącą Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleka

6 lipca, 2021 mateusz Comments Off

W dniu 6 lipca br. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie odbyło się posiedzenie członków Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mleka.

W skład komisji wchodzi dziewięciu członków, z których pięciu to ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów mleka lub pierwsze podmioty skupujące mleko, trzech reprezentuje organizacje zrzeszające podmioty skupujące i zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mleka, natomiast dziewiątym członkiem jest osoba reprezentująca izby rolnicze.

W porządku obrad znalazły się m.in. wybory Prezydium IV Kadencji Komisji Zarządzającej FPM. Podczas posiedzenia jednogłośnie przewodniczącą została wybrana Agnieszka Maliszewska Dyrektor Polskiej Izby Mleka oraz pierwsza wiceprzewodnicząca Generalnego Komitetu Spółdzielni Rolniczych Unii Europejskiej COGECA, zastępcami zostali Krzysztof Pogorzelski z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Stanisław Stanik Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Funkcję sekretarza powierzono Waldemarowi Wojciechowskiemu ze Stowarzyszenia Innowatorów Wsi.

Członkowie komisji debatowali także nad strategią promocji dla branży mleka i przetworów mlecznych na rok 2022, omawiano także propozycje zadań do Planu Finansowego na rok 2021 r.

Wszystkim członkom oraz nowym władzom Komisji życzymy owocnej pracy podczas trwania kadencji.