Agnieszka Maliszewska prelegentem podczas Bussiness Forum w Singapurze

15 lipca, 2022 mateusz Comments Off

Trwa kolejny, ostatni już dzień Misji Wysokiego Szczebla Europejskiego Komisarza do spraw Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego w Wietnamie i Singapurze. Wśród uczestników jest udział Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Pierwsza Wiceprzewodnicząca COGECA.

Cieszę się, iż mogę uczestniczyć w Misji, podczas której odbyłam liczne, bardzo dobre spotkania w ramach których otrzymałam wiele zapytań o konkretne produkty. Myślę, że ten rynek jest bardzo interesujący dla Polski, szczególnie pod względem takich produktów jak różnego rodzaju sery i masło – mówi Agnieszka Maliszewska.

Zaplanowano bardzo bogaty program Misji. Uczestnicy codziennie odbywają liczne spotkania z przedstawicielami lokalnych firm i instytucji, w celu poszerzenia ich wiedzy na temat europejskich produktów mleczarskich, zwiększając przy tym świadomość konsumentów oraz działając na rzecz rozwinięcia eksportu wysokiej jakości produktów mleczarskich na rynek azjatycki.

15 lipca 2022 r. przewidziano spotkania w ramach Bussiness Forum w Singapurze. Podczas wydarzenia Agnieszka Maliszewska zabrała głos w imieniu europejskiego sektora mleczarskiego. Mówiła m.in. o spółdzielniach mleczarskich, ich praktykach, strategiach i innowacjach.

Zaangażowanie Pani Maliszewskiej w promocję polskiego sektora mleczarskiego docenił Komisarz UE ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski pisząc na twitterze – „Bardzo dziękuję Pani Prezes Agnieszce Maliszewskiej  @PolskaIzbaMleka za udział w mojej misji promocyjnej do Wietnamu i Singapuru i wielką w czasie tej misji aktywność na rzecz europejskich i polskich producentów mleka.”

Wszystkie strony rozmów zgodnie stwierdziły, że tego typu spotkania w ramach misji gospodarczych i forum biznesowego są niezwykle potrzebne w kontekście budowania wzajemnych relacji handlowych i rozwoju rynków europejskiego oraz azjatyckiego. Otwierają także nowe możliwości współpracy na wielu płaszczyznach.

Udział w Misji Wysokiego Szczebla możliwy jest dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Promocji Mleka.