Agnieszka Maliszewska na spotkaniu z Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Frans’em Timmermans’em

14 lutego, 2020 mateusz Comments Off

Agnieszka Maliszewska, pierwsza Wiceprzewodnicząca COGECA, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka w dniu 13 lutego 2020 r. uczestniczyła we wspólnym posiedzeniu Prezydiów COPA i COGECA, podczas którego obecny był Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Frans Timmermans, który wygłosił krótką prezentację.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiada m.in. za kierowanie pracami Komisji nad Europejskim Zielonym Ładem i jej pierwszą europejską ustawą klimatyczną, aby osiągnąć cel neutralności klimatycznej do 2050 r. w prawie UE i  zwiększeniem zobowiązania do osiągnięcia celu redukcji emisji do 2030 r., do co najmniej 50%.

Spotkanie miało charakter dyskusji otwartej, podczas której rolnicy i spółdzielcy wyrażali swoje zaniepokojenie i wątpliwości związane z Zielonym Ładem i zapisanymi w nich ambicjami.

Przedstawiciel niemieckich młodych rolników powiedział, że nie możemy być aż tak ambitni, jak oczekuje tego od nas Zielony Ład, bo nie jest to możliwe. Obawiamy się wykluczenia, obawiamy się eskalacji napięć między ludźmi mieszkającymi na wsi i w mieście.

Europejski Zielony Ład może być szansą, możliwością złamania marazmu w wielu krajach. Żywność wysokiej jakości dużo kosztuje i trzeba mieć świadomość, że całe społeczeństwo powinno ponosić tego koszty. Zielony Ład może być sukcesem dla rolnictwa, jeśli doprowadzi do lepszej odnowy i różnorodności a w efekcie do lepszej jakości żywności. Widzimy niepokoje rolników, ale chcemy dyskutować , bo mamy nadzieję, że Zielony Ład pomoże także rolnikom. Zielony Ład to nie tylko rozmowy o zmniejszeniu emisji, ale też o aspektach społecznych. – mówił podczas przemówienia Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Frans Timmermans.

Jednakże zarówno rolnicy jak i spółdzielcy podkreślali fakt, że nie można całości zobowiązań  przerzucać na rolnictwo, ponieważ doprowadzi to do odejścia ludzi z pracy w rolnictwie. Natomiast Frans Timmermans zapewniał, że Komisja rozumie, że  miasta nie przetrwają, jeśli nie będziemy mieli dobrze prosperującej wsi.

Rolnicy muszą być częścią Zielonego Ładu, muszą zobaczyć tę sytuację także z innej pozycji, że na końcu ten drogi jest sukces dla rolnictwa. Kluczem do sukcesu wdrażania Zielonego Ładu będą rolnicy. Europejska społeczność rolnicza zareagowała opracowując liczne projekty i programy, które już są realizowane przez ich spółdzielnie, co wskazuje na ich gotowość do wniesienia wkładu w jego rozwój. Sektor już teraz może się pochwalić ograniczeniem swojego śladu węglowego o 20% w ciągu ostatnich 20 lat przy jednoczesnym wzroście produkcji. – mówi Agnieszka Maliszewska, Pierwsza Wiceprzewodnicząca COGECA.

Cieszę się, iż mogłam uczestniczyć w tak ważnym spotkaniu. Troska o środowisko obecnie stanowi jeden z priorytetów europejskiego społeczeństwa, w tym Polski. – mówi Agnieszka Maliszewska, Pierwsza Wiceprzewodnicząca COGECA. – Ale to spotkanie nadal pozostawiło zbyt wiele wątpliwości zarówno w zakresie umów o wolnym handlu, zwłaszcza MERCOSUR i Europejskiego Zielonego Ładu. Mam nadzieję, że spotkania takie będą kontynuowane, żeby upewnić się, że Komisja Europejska pracując nad tymi dokumentami w pełni zrozumie niepokoje spółdzielców i rolników.

Udział Przedstawiciela możliwy był dzięki sfinansowaniu z Funduszu Promocji Mleka.